Zła jakość wykonywanych zadań może być powodem zwolnienia

Fotorzepa, Darek Golik
To, jak dobrze realizowane są zadania, jest jednym z kryteriów, na podstawie których ustala się wysokość pensji. Natomiast pracownik, podpisując umowę o pracę, przyjmuje na siebie zobowiązanie do działania w sposób sumienny i staranny
Taki obowiązek pracowniczy wynika wprost z [b]art. 100 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6FB732E95D41D71494FDAF9753328BFC?id=76037]kodeksu pracy[/link][/b]. Sumienność i staranność podwładnego są brane pod uwagę w każdym stosunku pracy. Kryteria te są obiektywne i stanowią wyznacznik oceny, czy praca świadczona przez konkretną osobę spełnia wymóg należytego wykonania zobowiązania do świadczenia pracy określonego rodzaju.[srodtytul]Szef ma prawo oceniać [/srodtytul]Oznacza to, że pracodawca nie jest pozbawiony możliwości dokonywania analizy jakości świadczonej na jego rzecz pracy. Co za tym idzie, może podjąć kroki zmierzające do rozwiązania umowy, jeśli stwierdzi, że w konkretnym przypadku ta jakość jest niesatysfakcjonująca. Jednak ocena w tym zakresie musi wynikać z kryteriów obiektywnych, samo zaś rozwiązanie umowy musi być dokonane zgodnie z wymogami zawartymi w kodeksie pracy. Te natomiast są różne, w zależności od...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL