Kiedy członek zarządu spółki odpowiada za zaległości podatkowe

Fotorzepa, Paweł Gałka
Musi być interpretowany ściśle przepis sankcyjny, który na dodatek każe ponosić odpowiedzialność, całkowicie pomijając kwestię zawinienia w powstaniu zaległości podatkowej – twierdzą adwokat, partner w Kancelarii Tomczak i Partnerzy spółka adwokacka, oraz prawniczka z tej kancelarii
Zmienne i niejasne było dotychczas orzecznictwo sądu administracyjnego w kwestii odpowiedzialności członków zarządów spółek handlowych za zaległości podatkowe na tle art. 116 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1DA83272B4F2177B8436825E05100251?id=176376]ordynacji podatkowej[/link] (ordynacja). Rozbieżność ta dotyczyła między innymi tak podstawowej kwestii, jaką jest zakres ponoszonej przez członka zarządu odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki: czy obejmuje on tylko okres, w którym członek zarządu pełnił swoją funkcję – tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ([b]I SA/Kr 185/08[/b]), czy też wykracza poza ten okres – tak Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ([b]II FSK 378/05[/b]).Inną nierozstrzygniętą kwestią jest, czy odpowiedzialność ponoszą tylko ci członkowie zarządu, którzy rzeczywiście i czynnie wykonują funkcje (tak [b]wyrok Sądu Najwyższego z 9 października 2006 r., II UK 47 /06[/b]), czy te...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL