fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spłata cudzego kredytu nie jest kosztem spółki

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Wydatki na opłaty i odsetki od kredytu zaciągniętego przez inny podmiot nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu
[b]Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 6 sierpnia 2009 r. (II FSK 797/08).[/b]Spółka przejęła 50 proc. zadłużenia wspólników spółki cywilnej z tytułu niespłaconych kredytów, za zgodą banku udzieloną pod warunkiem przystąpienia do długu wspólników spółki cywilnej. Ponadto zobowiązania na rzecz banku z tytułu kredytów bankowych oraz awali wekslowych zostały przejęte w połowie przez skarżącą i inną spółkę. Pozostałe wierzytelności i zobowiązania spółki cywilnej przypadły po połowie jej wspólnikom.Zdaniem organów nie miało to wpływu na wielkość osiągniętego przez skarżącą przychodu, a wydatki poniesione przez nią w związku ze spłatą kredytu nie mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów.Oceny tej nie zmienia fakt otrzymania przez spółkę w drodze aportu urządzeń, na których zakup zaciągnięto przejęte kredyty. Wspólnicy spółki cywilnej otrzymali za swój majątek ekwiwalent w postaci udziałów spółki w wysokości odpowiadającej...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA