Pamiętaj, aby wysyłać personel na badania lekarskie

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Szef ma obowiązek kierowania podwładnych na badania profilaktyczne. Dzięki nim sprawdza się, jakie predyspozycje do pracy na określonym stanowisku ma dana osoba
Stanowisko pracy powinno być dostosowane do osoby, która będzie je zajmowała. Nie chodzi tu tylko o jego wymogi techniczne, takie jak wielkość monitora czy wysokość krzesła. Podstawowe znaczenie ma także stan zdrowia pracownika. Osoba z bardzo dużą wadą wzroku czy z poważnymi schorzeniami kręgosłupa nie będzie przecież mogła wykonywać każdej pracy. Aby ustalić kondycję fizyczną pracownika, zanim go dopuścimy do pracy, musimy go poddać wstępnym badaniom lekarskim. Tak samo jest, gdy przenosimy pracownika młodocianego na inne stanowisko pracy. Dotyczy to również innych podwładnych przenoszonych na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Jak przeprowadzane są takie badania? Kto je opłaca, a kto przeprowadza?[srodtytul]Wybieramy gabinet[/srodtytul]Badania mają sprawdzić pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynnik...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL