Wniosek składamy przed terminem płatności

Prowadzę działalność gospodarczą. Ostatnio dosyć długo chorowałem (ponad trzy miesiące). Firma nie przynosi takich zysków jak poprzednio, a ja nadal ponoszę stałe wydatki: pensje dla pracowników, ZUS itp. Nie stać mnie na zapłatę podatku. Czy mogę wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na raty?
[b] Tak.[/b] Przedsiębiorca może złożyć taki wniosek. O tym jednak, czy ulga zostanie mu przyznana, zdecyduje urząd skarbowy. Ordynacja podatkowa mówi, że na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej, oraz takich, któde minimis. Aby o ulgę się starać, trzeba spełnić warunki. Dopiero wtedy można wystąpić z wnioskiem.Czytelnik powinien pamiętać, aby wniosek złożyć przed ustawowym terminem płatności. Musi go też uzasadnić istnieniem ważnego interesu – własnego lub publicznego. Przepisy nie precyzują, co należy przez to rozumieć. Dlatego w praktyce ulgi zależą od uznania przyznającego je organu podatkowego.[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3340A984C226336D6F46E69059F5299E?id=176376]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link][/i]...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL