Zorganizuj miejsce odpoczynku

W § 49 pkt 2 rozporządzenia dotyczącego ogólnych przepisów BHP zawarto określenie „w pobliżu miejsca pracy”. Dotyczy ono obowiązku pracodawcy zapewnienia podwładnemu, który wykonuje pracę wymagającą stale pozycji stojącej lub chodzenia, możliwości odpoczynku w pozycji siedzącej. Czy może to być miejsce np. w pobliskim pomieszczeniu albo na ławce ustawionej w odpowiednio szerokim przejściu?
[b]Odpowiada Andrzej Maj, radca prawny w kancelarii D. Dobkowski KPMG: [/b]Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, ustosunkowującym się do § 49 wspomnianego rozporządzenia, miejsce na odpoczynek w pozycji siedzącej gwarantowane pracownikom, którzy wykonują pracę w pozycji stojącej lub pracę wymagającą chodzenia, powinno się znajdować w pobliżu ich stanowiska pracy. Należy je usytuować tak blisko tego stanowiska, jak jest to technicznie możliwe. Służy ono bowiem do krótkiego odpoczynku, który nie powoduje przerwania procesu pracy, a w jego trakcie istnieje możliwość kontroli tego procesu, lub do odpoczynku w nagłych sytuacjach.[b]Czy taki warunek spełniałoby inne pomieszczenie, np. położone tuż obok?[/b]Nie. Nie spełnia go zarówno pomieszczenie znajdujące się w bardzo bliskiej odległości od stanowiska pracy, jak i pomieszczenie socjalne, które jest wykorzystywane do odpoczynku w regulaminowych przerwach pracowników. Jak wspomniałem, pracodawc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL