Odmowa zwrotu auta uzasadnia zwolnienie

Jeśli pracownik nie chce oddać pracodawcy użyczonego mu sprzętu, to przedsiębiorca jest uprawniony do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy takie zachowanie podwładnego naraża firmę na szkodę
Jeśli pracodawca wyposaża swojego pracownika w środki techniczne, np. samochód, komputer czy telefon, to czyni to na ogół w celu usprawnienia pracy tego pracownika i zwiększenia jego efektywności. Zatem, jeżeli zatrudniony nie świadczy pracy np. z powodu długotrwałej choroby, pracodawca ma podstawy domagać się od niego zwrotu użyczonego mu sprzętu, który stał się zbędny pracownikowi i nie przynosi żadnych korzyści zakładowi pracy.Jest to tym bardziej uzasadnione, gdy pracodawca zamierza ten sprzęt oddać innemu pracownikowi w celu wykonywania przez niego obowiązków. Jeśli wezwanie do zwrotu dotarło do pracownika w wyraźny sposób, nie może on odmówić temu żądaniu ani uzależniać zwrotu sprzętu od uzyskania jakichkolwiek świadczeń (np. wypłaty zaległej premii lub wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych).[srodtytul]Podstawowe obowiązki[/srodtytul]Gdyby natomiast pracownik odmówił zwrotu użyczonego mu mienia, to narażałby się na zarzut narus...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL