Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 102 z 30 czerwca 2009

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 841) z 16 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa; weszło w życie 30 czerwca.Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów (poz. 842) z 26 czerwca w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Perzów w województwie wielkopolskim; 30 czerwca.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 843 – 857): - [b]infrastruktury[/b] z 23 czerwca w sprawie zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu; 15 lipca,
- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], dwa z 25 i jedno z 29 czerwca, w sprawie:– szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych; 1 lipca, – uzupełnienia sektorowego programu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (zmiana), – uzupełnienia sektorowego programu operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” (zmiana); te dwa 30 czerwca, - [b]sprawiedliwości[/b], dwa z 22 i sześć z 25 czerwca, zmieniające rozporządzenia w sprawie: – (nowe) zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz (zmienione) utworzenia sądów grodzkich, – utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, – wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym, – zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, – określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste, – utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych, – utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, – sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym; wszystkie 1 lipca, - [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 26 czerwca w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku państwa do Kościołów oraz związków wyznaniowych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2009 r.; 1 lipca, - [b]środowiska[/b], z 19 i 29 czerwca, w sprawie: – wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie; 30 czerwca, – w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego – Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych; 1 lipca. Zobacz treść: [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=316508]Dz.U. nr 102 [/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL