Rośnie liczba kar i wypadków przy pracy

Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski
Pracodawcy naruszający prawa pracowników zapłacili w ubiegłym roku około 32 mln zł grzywien. Ukarany został co trzeci z kontrolowanych
Zwykle wiązało się to z naruszaniem przepisów BHP. Ale nie tylko. Ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy za 2008 r. wynika, że co czwarty skontrolowany łamał przepisy dotyczące wypłaty wynagrodzeń. Jako przyczynę pracodawcy podają trudności finansowe. Zdaniem inspektorów to także skutek nieznajomości przepisów oraz niedopuszczalnej praktyki kredytowania działalności firmy przez pracowników poprzez pozbawianie ich bądź opóźnianie wypłaty.Nieprawidłowości w wynagrodzeniach to także najczęstszy powód skarg. W zeszłym roku wpłynęło ich do PIP ponad 34 tys. – aż o 40 proc. więcej niż rok wcześniej. Przynajmniej częściowo zasadnych było 63 proc. z nich.[srodtytul]Nielegalna praca[/srodtytul]Bolączki inspekcji pracy to m.in. sprawdzanie legalności zatrudnienia i rosnąca liczba wypadków przy pracy. PIP trudno kontrolować legalność zatrudnienia (taką możliwość ma od 2007 r.), skoro o zamiarze kontroli musi poinformować pracodawcę siedem dni wcześn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL