fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak amortyzować licencję kupioną na raty

W 2008 r. spółka kupiła licencję komputerową, którą wprowadziła do ewidencji jako wartość niematerialną i prawną, i rozpoczęła jej amortyzację od wartości początkowej ustalonej jako cena nabycia. Płatność za licencję jest rozłożona na raty. Czy jeżeli w wyniku indeksacji zwiększa się wysokość raty w stosunku do ceny pierwotnej, należy korygować wartość początkową licencji?
[b][i]Odpowiada Małgorzata Dymek, menedżer, doradca podatkowy w Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o.:[/i][/b]Przepisy ustawy o CIT nie dają wprost odpowiedzi na to pytanie. Zgodnie z nimi wartością początkową licencji będzie cena nabycia, a za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania. Jeżeli więc potraktujemy koszty indeksacji jako koszty związane z zakupem naliczone po dniu przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania, będą one bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.Jeżeli jednak w wyniku indeksacji zmienia się cena nabycia, zaliczenie kosztów indeksacji do kosztów podatkowych może być kwestionowane.Nie ma również prawnych podstaw do zwiększenia wartości początkowej licencji. Przepisy nie przewidują bowiem „ulepszenia” licencji, nie może się więc zmienić wartość początkowa w trakcie używania licencji. R...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA