fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Upoważnienie sekretarza

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Czy sekretarz gminy może upoważnić pracownika gminy (osobę zastępującą) do podpisywania dokumentów księgowych, np. delegacji burmistrza, przy użyciu pieczątki „z upoważnienia sekretarza”? Czy w ogóle sekretarz może dać takie upoważnienie?
[b]Nie[/b]. Z art. 31 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link] czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Osobą zarządzającą urzędem gminy jest wójt (art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).
Zgodnie z art. 8 ust. 1 nowej [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=292862]ustawy o pracownikach samorządowych[/link] pracodawcą wójta jest urząd gminy. Natomiast w jego imieniu czynności z zakresu prawa pracy wobec osoby zatrudnionej na podstawie wyboru na stanowisku organu wykonawczego wykonują: przewodniczący rady – w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, rada gminy – w zakresie ustalania wynagrodzenia, oraz sekretarz lub wyznaczona przez wójta osoba zastępująca – odnośnie do pozostałych czynności, m.in. związanych z podpisywaniem delegacji na wyjazdy służbowe. Moim zdaniem z treści tego przepisu należy wnioskować, że sekretarz może te czynności wykonywać jedynie osobiście, nie może ich scedować na inną osobę, która będzie je wykonywać w jego imieniu. Na zakończenie dodać należy, że jeśli statut gminy nie upoważnia sekretarza do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, to kierownik urzędu decyduje, kto dokonywał będzie wobec niego czynności w zakresie np. czasu pracy czy podróży służbowych, udzielał urlopu, a także egzekwował obowiązki, nagradzał lub stosował sankcje z zakresu odpowiedzialności pracowniczej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA