fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 29 grudnia 2008

[b]SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE[/b]
- zmienione 16 grudnia rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyjęcia uzupełnienia sektorowego programu operacyjnego „Transport na lata 2004 – 2006” ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293856]DzU nr 230, poz. 1544[/link])
[b]WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO[/b]
- art. 24 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim nie wyłącza członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy członek ten brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, jest niezgodny z konstytucją; z tego powodu i w zakresie wskazanym w wyroku traci moc 29 grudnia ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293807]DzU nr 229, poz. 1539[/link])
[b]PRZEDTERMINOWE WYBORY[/b]
- na niedzielę 22 lutego prezes Rady Ministrów wyznaczył datę przedterminowych wyborów wójta gminy Żarnów w województwie łódzkim (DzU nr 232, poz. 1564)
[b]JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE[/b]
- minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał rozporządzenie o likwidacji Żydowskiego Instytutu Historycznego (DzU nr 232, poz. 1565)
- to samo uczynił minister sprawiedliwości w odniesieniu do dwóch jednostek badawczo-rozwojowych: Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości; (DzU nr 232, poz. 1566 – 1567); jednostki te będą nadal funkcjonować, ale w innej postaci prawnej
[b]AKTY NORMATYWNE: ELEKTRONIKA[/b]
- zmienione 23 grudnia rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (DzU nr 232, poz. 1568); czytaj artykuł [link=http://www.rp.pl/artykul/241211.html]"Przepisy będą ogłaszane w Internecie"[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA