fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 23.04.2019

Chcemy być partnerem dla miast i gmin

Do efektywnego wykorzystania funduszy unijnych ważna będzie współpraca samorządów z sektorem bankowym. Banki mogą zapewnić samorządom środki na pokrycie wkładu własnego i finansowanie pomostowe na okres realizacji projektu - pisze prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, członek kapituły Rankingu Samorządów
Polska przeżywa okres dynamicznego rozwoju stymulowanego między innymi napływem środków z Unii Europejskiej. Umożliwia to zbudowanie nowoczesnej infrastruktury, podniesienie konkurencyjności gospodarki oraz poprawę warunków życia społeczeństwa.Ważną rolę w realizacji tych zadań odgrywają samorządy. Ich skuteczność ocenia między innymi kapituła Rankingu Samorządów organizowanego już po raz dziewiąty przez redakcję "Rzeczpospolitej". Jest to dowód uznania dla najbardziej aktywnych samorządowców. W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego przyłączam się do gratulacji.W perspektywie finansowej 2007 - 2013 pomoc europejska będzie znacznie większa niż dotychczas. Ponadto zmieni się system finansowania. W nadchodzącym okresie pomoc bezzwrotna z UE będzie zaliczana do środków publicznych, stanowiąc dochody i wydatki budżetu państwa. Wsparcie europejskie będzie przekazywane z budżetu centralnego do budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) w formi...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA