fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy opłaty są niezgodne z prawem

Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Jeśli przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne dokonuje wyodrębnienia grup taryfowych według innych niż ustawowe kryteria, to rada gminy odmawia ich zatwierdzenia
Procedurę ustalania i zatwierdzania nowych taryf określają przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (została ona omówiona w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/225950.html]"Taryfy za wodę zatwierdza rada gminy"[/link]). Jednym z jej elementów jest badanie przez radę, czy zostały one sporządzone zgodnie z przepisami prawa czy też nie (w tej drugiej sytuacji rada ma obowiązek odmówić ich zatwierdzenia). Treść art. 24 omawianej ustawy nie precyzuje jednak, o jakie przepisy chodzi. Regulacja nie wspomina również, jakich niezgodności może to dotyczyć. Ponadto nie kwalifikuje, czy tylko istotnych czy również nieistotnych.Wydaje się, że gdy chodzi o przepisy, to należy przede wszystkim mówić o regulacjach samej ustawy o zaopatrzeniu w wodę oraz o przepisach rozporządzenia ministra budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA