fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak ZUS rozkłada zaległości na raty

Płatnik mający zaległe zobowiązania może wystąpić z wnioskiem o ich ratalną spłatę. Ulgę tę stosujemy do tych należności, które w chwili składania wniosku są zaległościami
Uzyskamy ją również na składki, które jeszcze nie są zaległościami, lecz nie jesteśmy w stanie ich spłacić, korzystając jedynie z odroczenia terminu płatności.Istnieje zatem możliwość objęcia nią też tych należności, które w momencie zgłaszania wniosku nie są jeszcze wymagalne. Inaczej mówiąc łączy ona w sobie elementy zarówno odroczenia terminu płatności, jak i rozłożenia na raty. Podobnie jak odroczenie terminu płatności, ratalna spłata dotyczy jedynie składek w części finansowanej przez płatnika czyli: 1/2 emerytalnej, 3/4 rentowej oraz całej wypadkowej, a także składek na FP i FGŚP. Wystąpienie płatnika z wnioskiem o układ ratalny powinno być skierowane na zawarcie umowy i nie może mieć charakteru wybiegu, mającego opóźnić podjęcie innych działań dyscyplinujących ze strony ZUS jak choćby wdrożenie postępowania egzekucyjnego. Samo złożenie wniosku o udzielenie tej ulgi nie jest przeszkodą do wdrożenia ani prowadzenia postępowania egz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA