fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Młodszy małżonek może być bez renty

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Niemieckie przepisy mogły ograniczać dostęp do świadczeń z pracowniczych programów emerytalnych
[b]Potwierdził to Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 23 września 2008 r. (sygn. C427/06).[/b]
Birgit Bartsch domagała się najpierw przed niemieckimi sądami, a następnie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu. Max Bartsch pracował w spółce BoschSiemens, gdzie był uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Warunki tego ubezpieczenia zawierały zastrzeżenie, że renta rodzinna przysługująca małżonkowi po śmierci pracownika nie należy się, jeśli jest on młodszy od zmarłego o więcej niż 15 lat. Pani Bartsch była młodsza od męża o 21 lat. ETS stwierdził, że prawo wspólnotowe nie zawiera bezwzględnego zakazu nierównego traktowania ze względu na wiek. Ponadto nie ma tu zastosowania art. 13 Traktatu Wspólnoty Europejskiej nakazujący zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek, ponieważ w chwili śmierci M. Bartscha nie minął jeszcze wyznaczony w Niemczech termin wprowadzenia dyrektywy ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, zawierającej zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w dostępie do emerytur.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA