fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fatalne skutki legislacyjnego niechlujstwa

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Ustawodawca zablokował możliwość prowadzenia egzekucji z nieruchomości – stwierdza kategorycznie Wiesław Sługiewicz, sędzia Sądu Rejonowego w Bytowie
Przepis art. 924 kodeksu postępowania cywilnego (dalsze przepisy bez nazwy ustawy oznaczają k.p.c. stanowi, że jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik sądowy przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów. Na tej podstawie komornicy zobowiązani są do składania wniosków o wpis (wzmianki) o wszczęciu egzekucji względnie (wzmianki) o przyłączeniu się kolejnego wierzyciela do już toczącej się egzekucji z nieruchomości (art. 927).Zgodnie z obowiązującymi przepisami:w stosunku do dłużnika nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania (art. 925 § 1 zd. 1),w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, choćby wezwanie nie zostało jeszcze dłużnikowi wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany (art. 925 ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA