fbTrack

Praca, emerytury, renty

Ponowne zatrudnienie a przystąpienie do programu emerytalnego

Pracownik spełnił w przeszłości kryterium stażu, od którego uzależniona jest możliwość przystąpienia do pracowniczego programu emerytalnego. Czy w razie ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy powinien ponownie odczekać okres wymagany przez umowę zakładową, aby móc przystąpić do programu?
Radzi ekspert Marcin Wojewódka, radca prawny w kancelarii Wojewódka & Pabisiak
Mimo upływu już prawie dziesięciu lat od reformy emerytalnej III filar nie rozwinął się jeszcze tak, jak oczekiwali tego jej twórcy. Pracownicze programy emerytalne (PPE) w dalszym ciągu nie są powszechnie oferowane przez polskich pracodawców. Jednakże funkcjonuje już ponad tysiąc PPE, w których uczestniczy ponad 300 tys. osób. Powoduje to, iż w praktyce coraz częściej zdarzają się sytuacje, których ustawodawca nie przewidział. W jednym z zakładów południowej Polski, prowadzącym od lat program emerytalny, zdarzyła się właśnie taka nieuregulowana w ustawie o PPE sytuacja. Otóż wieloletni pracownik firmy, który był uczestnikiem PPE, prawie od samego początku funkcjonowania tego świadczenia wprowadzonego kilka lat temu, złożył wymówienie. Jednakże po siedmiu miesiącach powrócił do zakładu, podpisując nową umowę o pracę. W tej sytuacji powstało pytanie, czy możliwe jest jego niezwłoczne przystąpienie do programu emerytalnego, czy też powinien odczekać okres stażu pracy wskazany w umowie zakładowej, która jest swoistą konstytucją PPE.
Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (DzU nr 116, poz. 1207 ze zm.) prawo do uczestnictwa w programie przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony w danej firmie nie krócej niż trzy miesiące, chyba że umowa zakładowa stanowi inaczej. Oczywiście przystąpienie do PPE jest dobrowolne, a pracownik ma spełnić jedyny dopuszczalny ustawowo warunek w postaci odpowiedniego stażu pracy. W wypadku tego konkretnego pracodawcy postanowienia umowy zakładowej przewidują dłuższy niż ustawowy, gdyż 12-miesięczny staż pracy, od którego uzależniona jest możliwość uczestnictwa w programie emerytalnym. Zarazem jednak ani w ustawie o PPE, ani w umowie zakładowej obowiązującej u tego pracodawcy nie ma zastrzeżenia, iż do przystąpienia do PPE uprawnia tylko nieprzerwany staż pracy. Należy też zwrócić uwagę, iż w omawianym wypadku pracownik już kiedyś spełnił warunek stażu, innymi słowy zdobył możliwość uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym. Moim zdaniem należy przyjąć, iż brak przesłanki nieprzerwanego okresu zatrudnienia determinować będzie możliwość ponownego przystąpienia do programu każdej osoby, która w trakcie poprzedniego okresu zatrudnienia u tego samego pracodawcy osiągnęła wymagany 12-miesięczny staż. W razie ponownego zatrudnienia zainteresowany nie będzie musiał odczekiwać 12-miesięcznego okresu przewidzianego w umowie zakładowej. Termin zaś jego przystąpienia do PPE określać będzie moment złożenia przez niego deklaracji przystąpienia do programu oraz decyzja pracodawcy w tym zakresie zgodna z art. 18 ust. 1 ustawy o PPE (wydana nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL