Fiskus musi pokazać akta sprawy

Zarówno sam przedsiębiorca, jak i jego pełnomocnik mogą przejrzeć dokumenty zebrane w trakcie kontroli skarbowej
Urząd skarbowy nie może mu tego zabronić, argumentując, że wcześniej nie zgłosił swojego zamiaru.Czasami tak się jednak dzieje. Jeden z urzędów kontroli skarbowej odmówił pełnomocnikowi strony wglądu do akt sprawy, gdyż ten nie poinformował go wcześniej o tym, że chce to zrobić. Zdaniem urzędu akta mogą być udostępnione wyłącznie po uprzednim powiadomieniu organu i wyznaczeniu terminu na zapoznanie się z nimi.Takie działania naruszają zarówno zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym, zawartą w art. 123 § 1 ordynacji podatkowej, jak również mogą być podstawą zarzutu naruszenia przez organ art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.W trakcie postępowania kontrolnego przed organem kontroli skarbowej mają zastosowanie zasady ogólne postępowania podatkowego, zawarte w art. 120 – 129 ordynacji podatkowej. Wynika to z art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej w związku z art. 292 ordynacji podatkowej. Z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL