Obliczamy zasiłki dla prowadzących działalność

Podstawę wymiaru zasiłków dla właścicieli małych firm stanowi przychód wchodzący do podstawy wymiaru składki chorobowej, po odliczeniu kwoty odpowiadającej składkom potrącanym ze środków ubezpieczonego
Z przychodu tego odliczaliśmy zatem lub odliczamy:- 18,71 proc. za okres do 30 czerwca 2007 r.- 15,71 proc. za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r.- 13,71 proc. za okres po 31 grudnia 2007 r.Przez przychód prowadzących pozarolniczą działalność rozumiemy kwotę zadeklarowaną, ale nie niższą od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy nie może to być mniej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Składniki podstawy wymiaru zasiłków dla nich ZUS pomniejsza o 13,71 proc., począwszy od przychodu za styczeń 2008 r.Podstawy wymiaru zasiłku nie ustalamy na nowo, jeżeli między pobieraniem zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo była, ale krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe. Zasadę tę stosujemy także, gdy:- kolejny zasiłek przysługuje już za okres, kiedy obowiązuje niższa stopa procentowa składki rentowej,- w przerwie między świadczeniami nieprzekraczając...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL