Niekorzystna sytuacja gospodarcza przekłada się na problemy, z którymi muszą borykać się uczestnicy rynków zamówień publicznych. Dla administracji publicznej prowadzą one do konieczności znalezienia dodatkowych środków na realizację inwestycji czy przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z ryzykiem zrywania kontraktów czy odmowie ich podpisywania. Trudno znaleźć łatwe recepty, jednak dwa pojęcia: dialog i waloryzacja, wydają się być kluczem do przeciwdziałania trudnościom, z jakimi mierzy się rynek zamówień. Jego dobre zastosowanie wymaga zrozumienia potrzeb drugiej strony. Warto więc, aby zamawiający wiedzieli, jak rynek zamówień wygląda, gdy spojrzy się na niego oczami wykonawców.