Konrad Dyda

Jak przeprowadzić waloryzację umowy PPP

Dziś waloryzacja umowy partnerstwa publiczno-prywatnego jest koniecznością. Proces ten przebiega nieco inaczej, niż w przypadku zamówień publicznych. Liczą się przede wszystkim postanowienia samej umowy.

Jak przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić na energii?

Rosnące ceny energii zagrażają wielu firmom, a sytuacja gospodarcza nie sprzyja możliwości łatwego wygospodarowania dodatkowych środków na ich pokrycie. Receptą na drogą energię okazują się inwestycje w OZE. Można ubiegać się o pożyczkę lub dotację na ich realizację.

Urzędy za waloryzacją umów w sprawie zamówień publicznych

Zarówno Prokuratoria Generalna RP, jak i Urząd Zamówień Publicznych opowiadają się za waloryzacją umów w sprawie zamówień publicznych. Jednak tylko wówczas, gdy trudna sytuacja gospodarcza wpływa na umowę.

Każde zamówienie należy negocjować

Nowe Prawo zamówień publicznych ma zmienić filozofię wydatkowania środków publicznych. Oznacza to rewolucję w dotychczasowych praktykach zamawiających. Ustawodawca postawił na zwiększenie dialogu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i przyznanie drugiemu z tych podmiotów rzeczywistego wpływu na treść umowy.

Na czym polega waloryzacja w zamówieniach publicznych (3)

Możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy jest podstawą prawidłowej realizacji zamówień publicznych. Zawsze waloryzacja musi przebiegać w zgodzie z obiektywnymi uwarunkowaniami zdefiniowanymi przez ustawodawcę oraz strony umowy.

Warto postawić na dialog

Do obowiązującego Prawa zamówień publicznych ustawodawca wprowadził szereg rozwiązań, które pozwalają na dialog na linii zamawiający-wykonawca. Jakie to regulacje?

Jak wykonawcy widzą zamówienia publiczne

Dla wykonawców zamówienia publiczne to biznes. Trzeba o tym pamiętać, aby dobrze realizować zadania nałożone na administrację publiczną.

Nowe możliwości na rynku fotowoltaiki – jak je wykorzystać?

Od 1 kwietnia 2022 roku zmieniły się zasady rozliczeń z prosumentami energii wytwarzanej przez panele słoneczne. Nowe regulacje zachwiały rynkiem fotowoltaiki, jednak nic nie wskazuje na głębszy kryzys tej branży. Trzeba tylko wykorzystać nowe rozwiązania.

Jaki jest stan cyfryzacji procedur budowlanych

Poziom usług cyfrowych w administracji publicznej jest mocno zróżnicowany i bez problemu można znaleźć miejsca, gdzie jest jeszcze wiele do zrobienia. Tak jest na przykład w budownictwie.

Poradnik inwestora – jak skorzystać z serwisu e-Budownictwo?

Złożenie wniosku online nie wymaga zaawansowanej technologii. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego podpisu.