Konrad Dyda

Klastry energii opłacają się samorządom

Założenie klastra energii to świetny sposób na zabezpieczenie lokalnych potrzeb energetycznych, a jednocześnie na zagwarantowanie wysokiego poziomu wykorzystania środków na zieloną transformację.

Samorząd zdecyduje o przyszłości odnawialnych źródeł energii

Reforma planowania przestrzennego bez wątpienia stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed samorządem w najbliższym czasie. Realizując nowe przepisy warto pamiętać o odnawialnych źródłach energii.

Nowe zasady planowania przestrzennego

Opracowując akty planowania przestrzennego nie można zapominać o energetyce odnawialnej. W tym kontekście należy pamiętać o nowych możliwościach prawnych, zwłaszcza o zintegrowanym planie inwestycyjnym.

Jak założyć spółdzielnię energetyczną w gminie

Utworzenie w gminie spółdzielni energetycznej pozwala w znacznym stopniu uniezależnić ją od zewnętrznych dostawców energii oraz wygenerować realne oszczędności zarówno w budżecie gminy, jak i w budżetach jej mieszkańców. W tym także przedsiębiorców.

Niejasna oferta zamawiającego – co może zrobić przedsiębiorca?

Jeżeli oferta przygotowana przez zamawiającego wzbudza wątpliwości, to przedsiębiorca ma prawo wnioskować o jej wyjaśnienie. Uzyskanie wyjaśnień od zamawiającego jest prawem wykonawcy, z którego może on skorzystać w określonych okolicznościach.

Zdrowie: Dlaczego nie udaje się działanie profilaktyczne

Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Jednak rzadko kiedy w praktyce stosujemy tę zasadę. Świadczy o tym niewielkie zainteresowanie programami profilaktycznymi. Z pewnością to spore wyzwanie dla administracji i samorządu. Jak mu sprostać?

Waloryzacja umowy a ryzyko biznesowe

Celem waloryzacji jest urealnienie kontraktu, a nie zniwelowanie ryzyka biznesowego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czy warto zerwać kontrakt i zejść z budowy?

Wykonawca może zerwać umowę łączą go z zamawiającym, ale zawsze musi liczyć się z konsekwencjami tego kroku. Utrata zabezpieczenia czy konieczność zapłaty odszkodowania to nie wszystko. Wykonawca może stracić szansę na otrzymanie w przyszłości innych zamówień.

OZE to oszczędność także dla administracji publicznej

Organy administracji mogą inwestować w OZE i stymulować jej rozwój na obszarze swojej właściwości. Przekłada się to na oszczędności dla jednostek budżetowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców.

Dlaczego przedsiębiorcy nie chcą publicznych kontraktów?

Dla wielu firm publiczne kontrakty jawią się jako nieopłacalne. Jednak nie zawsze tak jest w rzeczywistości. Zwłaszcza wtedy, gdy zamawiający dołożył starań, aby łatwo dostosować umowę w sprawie zamówienia publicznego do zmieniających się warunków gospodarczych.