Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. wyjątku od zakazu handlu w niedziele

Z wyjątku od zakazu handlu w niedzielę może korzystać jedynie placówka handlowa, która mieści się w "zakładzie prowadzącym działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku” - a nie odwrotnie. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

Publikacja: 18.03.2024 14:49

Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. wyjątku od zakazu handlu w niedziele

Foto: Adobe Stock

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. prawo to nie obowiązuje tylko w siedem niedziel w roku. Właściciele sklepów, którzy nie przestrzegają przepisów muszą liczyć się z konsekwencjami. Spory dotyczące zapisanych w ustawie wyjątków od zakazu handlu trafiają do sądów.

Jedną z takich spraw zajmował się niedawno Sąd Najwyższy. Dotyczyła ona przełożonego, który został ukarany grzywną za to, że polecił podwładnym pracę w sklepach spółki w niedzielę objętą zakazem handlu.

Kasację od wyroku wniósł rzecznik praw obywatelskich. Podniósł, że sąd wydał wyrok w trybie nakazowym, dopuszczalnym jedynie wtedy, gdy nie istnieją żadne wątpliwości ani co do okoliczności czynu, ani winy. Tymczasem w placówkach istniały punkty biblioteczno-czytelnicze, co zgodnie z przepisami pozwala na pracę w niedziele. W związku z tym zdaniem RPO rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu nakazowym było wadliwe, ponieważ i okoliczności czynu, i wina obwinionego budzą wątpliwości.

Wyjątek od zakazu handlu w niedziele — co orzekł Sąd Najwyższy

22 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację (sygn. akt III KK 593/23) jako oczywiście bezzasadną.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że skarżący, powołując się na treść art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy i uzasadniając zarzut kasacji, modyfikuje w istocie treść wskazanego przepisu wprowadzającego wyjątek od zakazu handlu w niedziele. Nie ma w nim bowiem mowy o prowadzeniu „obok” działalności handlowej „również” działalności w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, ani „dodatkowej działalności” w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku. Wskazany przepis brzmi następująco: „Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje (...) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku”.

- Z powyższego jednoznacznie wynika, że skorzystać z tego wyjątku może jedynie placówka handlowa, która mieści się w zakładzie prowadzącym taką działalność, a nie odwrotnie. Tymczasem już z samej treści kasacji wynika, że to w lokalach spółki (...) tj. sklepach (....) prowadzona była działalność biblioteczno-czytelnicza w postaci Punktu Książki. Nie sposób również uznać, że umieszczenie w lokalach (...) punktów książki (w postaci regałów z książkami) czyni z tych lokali wchodzących w skład spółki (....) "zakład prowadzący działalność w zakresie kultury” - wyjaśnił SN.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok ws. zakazu handlu w niedziele
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność