Nadużycia w komunikacji elektronicznej – jakie sankcje wprowadza nowa ustawa

25 września 2023 roku weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Reguluje ona m.in. prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców poczty elektronicznej, związane z zapobieganiem nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz ich zwalczaniem. Jakie kary wprowadza ustawa?

Publikacja: 06.10.2023 06:00

Nadużycia w komunikacji elektronicznej – jakie sankcje wprowadza nowa ustawa

Foto: Adobe Stock

Przepisy ustawy z 28 lipca 2023 roku o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej („Ustawa”) stanowią odpowiedź ustawodawcy na rosnący problem nadużyć w przestrzeni cyfrowej, w szczególności coraz częstsze cyberprzestępstwa. Regulowana materia znajduje się na styku prawa telekomunikacyjnego oraz cyberbezpieczeństwa i nie była unormowana kompleksowo w ramach dotychczasowych przepisów. Pomimo, że Kodeks karny w art. 287 przewiduje przestępstwo oszustwa komputerowego to specyfika i złożoność problemu nadużyć w komunikacji elektronicznej wymagała ujęcia tego zagadnienia w odrębnej ustawie. Nowy akt prawny posługuje się pojęciami związanymi z cyberbezpieczeństwem, które mają zapewnić mu aktualność i ułatwić jednolite rozumienie tych pojęć. Ponadto Ustawa zakłada wzmocnioną współpracę sektora prywatnego z publicznym, co powinno zagwarantować jej wysoką skuteczność. Ustawa reguluje w szczególności prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także dostawców poczty elektronicznej, związane z zapobieganiem nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz ich zwalczaniem. Wprowadzone przepisy dotyczą również usług przesyłania wiadomości SMS, co do których Ustawa wprowadza nowe zasady ich świadczenia. Określone zostały także zasady umieszczania domen internetowych na liście ostrzeżeń oraz warunki wnoszenia sprzeciwu wobec takiego wpisu. Ustawa wprowadza również nowe kompetencje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) w związku z nowymi regulacjami.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?