Nadużycia w komunikacji elektronicznej – jakie sankcje wprowadza nowa ustawa

25 września 2023 roku weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Reguluje ona m.in. prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców poczty elektronicznej, związane z zapobieganiem nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz ich zwalczaniem. Jakie kary wprowadza ustawa?

Publikacja: 06.10.2023 06:00

Nadużycia w komunikacji elektronicznej – jakie sankcje wprowadza nowa ustawa

Foto: Adobe Stock

Przepisy ustawy z 28 lipca 2023 roku o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej („Ustawa”) stanowią odpowiedź ustawodawcy na rosnący problem nadużyć w przestrzeni cyfrowej, w szczególności coraz częstsze cyberprzestępstwa. Regulowana materia znajduje się na styku prawa telekomunikacyjnego oraz cyberbezpieczeństwa i nie była unormowana kompleksowo w ramach dotychczasowych przepisów. Pomimo, że Kodeks karny w art. 287 przewiduje przestępstwo oszustwa komputerowego to specyfika i złożoność problemu nadużyć w komunikacji elektronicznej wymagała ujęcia tego zagadnienia w odrębnej ustawie. Nowy akt prawny posługuje się pojęciami związanymi z cyberbezpieczeństwem, które mają zapewnić mu aktualność i ułatwić jednolite rozumienie tych pojęć. Ponadto Ustawa zakłada wzmocnioną współpracę sektora prywatnego z publicznym, co powinno zagwarantować jej wysoką skuteczność. Ustawa reguluje w szczególności prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także dostawców poczty elektronicznej, związane z zapobieganiem nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz ich zwalczaniem. Wprowadzone przepisy dotyczą również usług przesyłania wiadomości SMS, co do których Ustawa wprowadza nowe zasady ich świadczenia. Określone zostały także zasady umieszczania domen internetowych na liście ostrzeżeń oraz warunki wnoszenia sprzeciwu wobec takiego wpisu. Ustawa wprowadza również nowe kompetencje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: Prezes UKE) w związku z nowymi regulacjami.

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości