Magdalena Bęza

Ustalanie cen z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Dynamic pricing to strategia ustalania cen produktów lub usług dynamicznie, na podstawie aktualnych warunków rynkowych, zmiennych parametrów klienta oraz zachowania konkurencji. Niektóre praktyki zautomatyzowanego pricingu i monitoringu cen, w tym z użyciem narzędzi AI, mogą naruszać przepisy antymonopolowe.

Nadużycia w komunikacji elektronicznej – jakie sankcje wprowadza nowa ustawa

25 września 2023 roku weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Reguluje ona m.in. prawa i obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców poczty elektronicznej, związane z zapobieganiem nadużyciom w komunikacji elektronicznej oraz ich zwalczaniem. Jakie kary wprowadza ustawa?

Sztuczna inteligencja a ochrona danych

Wiele systemów opartych na AI to technologie wysokiego ryzyka. Konieczne jest więc podjęcie dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych, które ograniczą potencjalnie niebezpieczne skutki dla osób fizycznych.

Co oznacza zakaz geoblokowania w działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy nadal mogą różnicować ceny, przy czym nie może ono mieć charakteru dyskryminacyjnego i nieuzasadnionego, w szczególności ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności klienta.

Co oznacza Brexit dla właścicieli unijnych znaków towarowych

Parlament brytyjski 15 stycznia i 12 marca odrzucił projekt umowy regulującej zasady opuszczenia UE przez W. Brytanię. Prawdopodobny staje się „no deal scenario", czyli opuszczenie UE przez W. Brytanię o północy z 29 na 30 marca 2019 r., bez umowy o zasadach wystąpienia z UE lub później, gdyby udało się przesunąć datę wystąpenia z UE.

Inspektor ochrony danych, czyli ABI po nowemu

Administratorzy powinni już teraz przeprowadzić analizy i przeglądy, które będą miały na celu stwierdzenie ewentualnego obowiązku powołania Inspektora oraz ustalenie, jakie jego działania wydają się konieczne, aby dostosować zadania, uprawnienia i miejsca w strukturze firmy do wymogów nowych przepisów unijnych.

Znaki towarowe w UE: Łatwiej zarejestrować nie tylko znak zapachowy

Można zakazać konkurentowi używania unijnego znaku towarowego jako nazwy handlowej nazwy firmy, przedsiębiorstwa lub jako części tych nazw.

Niedozwolone klauzule umowne nadal mogą być groźne

Decyzje uznające badaną klauzulę umowną za niedozwoloną będą miały konsekwencje dla przedsiębiorcy ją stosującego oraz wszystkich konsumentów, którzy zawarli lub zawrą z nim umowę na podstawie wzorca nią objętego.