Rząd przyjął we wtorek autopoprawkę do projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Rozszerza się dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń dla ITD – dziś jest on ograniczony do celu kontroli przewozu tzw. towarów wrażliwych.

Proponuje się też wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy kwot stanowiących zwrot nieudokumentowanych kosztów poniesionych za korzystanie z urządzeń sanitarnych dla kierowców wykonujących zadania służbowe polegające na przewozach drogowych.

Czytaj więcej

Zmiany przy delegowaniu w transporcie