Tag: Delegowanie Pracowników

Powiązane

Kadry

Workation, czyli nowa odmiana pracy zdalnej

Mimo że Polacy mogą swobodnie przemieszczać się po innych państwach unijnych i wykonywać w nich obowiązki zawodowe bez pozwolenia na pracę, taka praca zdalna nie jest całkowicie pozbawiona ryzyk prawnych. Tym większe są one w sytuacji, gdy pracownik wyjechał do kraju spoza Unii Europejskiej. Ostatnio trendem, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników, jest tzw. workation.

Restrykcje podróżnicze wobec obywateli Ukrainy

Z upływem 90 dni wojny w Ukrainie cudzoziemcy utracili uprawnienia wynikające z zasad ruchu bezwizowego. Oznacza to m.in., iż pracodawcy nie mogą delegować ich do innych krajów strefy Schengen.

Pracownik delegowany musi być ubezpieczony

Reguły koordynacji zabezpieczenia społecznego nie pozwalają na brak ustalenia podlegania przez pracownika (zleceniobiorcę) ubezpieczeniom społecznym w żadnym kraju w sytuacji, gdy wykonywał pracę za granicą i spełniał tytuł podlegania ubezpieczeniom, a wcześniej został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkiwania. Zasada ta nie pozwala na sytuację, w której zatrudniony nie podlega ubezpieczeniom społecznym w kraju wykonywania pracy ani w kraju, z którego jest delegowany do wykonywania pracy za granicą.

Pracodawca będzie musiał być transparentny

Polityka personalna ma być kreowana w sposób przejrzysty, a warunki pracy powinny być przewidywalne. Tego wymaga od pracodawców unijna dyrektywa, która wprowadzi niedługo nowe obowiązki pracodawców.

Trudno delegować obywatela Ukrainy do innego państwa

Unijna decyzja o objęciu obywateli Ukrainy ochroną czasową nie oznacza możliwości ich swobodnego delegowania za granicę przez polskiego pracodawcę w celu wykonywania pracy.

Sąd obniży nieproporcjonalną karę za błąd w delegowaniu

Niektóre kraje niechętnie dostosowują swoje przepisy regulujące zasady delegowania pracowników do unijnego orzecznictwa. W takiej sytuacji pracodawca może jednak liczyć na interwencję sądu.

Dokumenty dotyczące delegowania trzeba zachować

Pracodawca powinien liczyć się z koniecznością przechowywania dokumentów płacowych nawet przez kilka lat po zakończeniu delegowania pracownika.

Komisja Europejska odpowiada na pytania o delegowaniu kierowców

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło robocze tłumaczenie interpretacji przepisów o delegowaniu kierowców.

Unijny system rejestracji kierowców tirów jeszcze w rozsypce

Międzynarodowy transport drogowy nie stanął 2 lutego, choć system rejestracji jeszcze nie działa prawidłowo.

Zaświadczenie A-1 nie przesądza o kwalifikacji wyjazdu

Poświadczenie ZUS o kontynuacji polskich ubezpieczeń trzeba uzyskać zarówno w przypadku wysyłania pracownika w zagraniczną podróż służbową, jak i oddelegowania go do czasowego wykonywania pracy za granicą. Od kwalifikacji wyjazdu zależy natomiast podstawa składek.