Tag:

Delegowanie Pracowników

Powiązane

Kadry

Pracujący za granicą więcej zapłacą na ZUS

Od stycznia 2024 r. najniższa podstawa składek na ubezpieczenia społeczne osoby czasowo pracującej za granicą wynosi 7824 zł. To wzrost o 889 zł w porównaniu do 2023 roku.

Praca zdalna z zagranicy może zmieniać kraj ubezpieczeń

Strony mogą ustalić, że miejscem świadczenia pracy zdalnej będzie inne państwo. W zależności zaś od wybranego kraju mogą obowiązywać odmienne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Transport i nocleg dla pracowników oddelegowanych bez PIT

Do elementów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy za granicą nie można zaliczyć świadczeń wypłaconych na poczet noclegu i transportu lub ekwiwalentów za zapewnienie tych świadczeń w naturze. Tak ws. PIT orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 sierpnia 2023 r.

Duńczycy najczęściej kontrolują delegowanie kierowców

Do systemu Road Transport – Posting Declaration napływa miesięcznie ponad milion zgłoszeń delegowania kierowców. Najczęściej jego zasady kontrolują służby duńskie, wynika z danych INELO.

Ulgi dla transportu

Zagraniczny przewoźnik działający na podstawie zezwolenia np. MI będzie musiał zgłosić przewóz do rejestru, zanim wjedzie do Polski.

Zmiany przy delegowaniu w transporcie

Uproszczenie systemu naliczania podstawy wymiaru składek oraz PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym zakłada projekt ustawy przyjęty we wtorek przez rząd.

Wydatki na relokację pracownika oskładkowane

Koszty hotelu i biletów lotniczych, ufundowanych pracownikowi przez pracodawcę, powinny stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – uznał ZUS.

Workation, czyli nowa odmiana pracy zdalnej

Mimo że Polacy mogą swobodnie przemieszczać się po innych państwach unijnych i wykonywać w nich obowiązki zawodowe bez pozwolenia na pracę, taka praca zdalna nie jest całkowicie pozbawiona ryzyk prawnych. Tym większe są one w sytuacji, gdy pracownik wyjechał do kraju spoza Unii Europejskiej. Ostatnio trendem, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników, jest tzw. workation.

Restrykcje podróżnicze wobec obywateli Ukrainy

Z upływem 90 dni wojny w Ukrainie cudzoziemcy utracili uprawnienia wynikające z zasad ruchu bezwizowego. Oznacza to m.in., iż pracodawcy nie mogą delegować ich do innych krajów strefy Schengen.

Pracownik delegowany musi być ubezpieczony

Reguły koordynacji zabezpieczenia społecznego nie pozwalają na brak ustalenia podlegania przez pracownika (zleceniobiorcę) ubezpieczeniom społecznym w żadnym kraju w sytuacji, gdy wykonywał pracę za granicą i spełniał tytuł podlegania ubezpieczeniom, a wcześniej został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkiwania. Zasada ta nie pozwala na sytuację, w której zatrudniony nie podlega ubezpieczeniom społecznym w kraju wykonywania pracy ani w kraju, z którego jest delegowany do wykonywania pracy za granicą.