Tag: Delegowanie Pracowników

Powiązane

Kadry

Pracodawca będzie musiał być transparentny

Polityka personalna ma być kreowana w sposób przejrzysty, a warunki pracy powinny być przewidywalne. Tego wymaga od pracodawców unijna dyrektywa, która wprowadzi niedługo nowe obowiązki pracodawców.

Trudno delegować obywatela Ukrainy do innego państwa

Unijna decyzja o objęciu obywateli Ukrainy ochroną czasową nie oznacza możliwości ich swobodnego delegowania za granicę przez polskiego pracodawcę w celu wykonywania pracy.

Sąd obniży nieproporcjonalną karę za błąd w delegowaniu

Niektóre kraje niechętnie dostosowują swoje przepisy regulujące zasady delegowania pracowników do unijnego orzecznictwa. W takiej sytuacji pracodawca może jednak liczyć na interwencję sądu.

Dokumenty dotyczące delegowania trzeba zachować

Pracodawca powinien liczyć się z koniecznością przechowywania dokumentów płacowych nawet przez kilka lat po zakończeniu delegowania pracownika.

Komisja Europejska odpowiada na pytania o delegowaniu kierowców

Ministerstwo Infrastruktury udostępniło robocze tłumaczenie interpretacji przepisów o delegowaniu kierowców.

Unijny system rejestracji kierowców tirów jeszcze w rozsypce

Międzynarodowy transport drogowy nie stanął 2 lutego, choć system rejestracji jeszcze nie działa prawidłowo.

Zaświadczenie A-1 nie przesądza o kwalifikacji wyjazdu

Poświadczenie ZUS o kontynuacji polskich ubezpieczeń trzeba uzyskać zarówno w przypadku wysyłania pracownika w zagraniczną podróż służbową, jak i oddelegowania go do czasowego wykonywania pracy za granicą. Od kwalifikacji wyjazdu zależy natomiast podstawa składek.

Kierowcy delegowani po nowemu

Firmy transportowe czeka więcej obowiązków w związku z Pakietem Mobilności.

TSUE: delegowanie sędziów w Polsce niezgodne z prawem UE

Obowiązujący w Polsce system delegowania sędziów do wyższej instancji i odwoływania ich z delegacji w każdym czasie i bez uzasadnienia przez ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego w jednej osobie, jest niezgodny z obowiązującym w UE wymogiem niezawisłości sędziowskiej - orzekł we wtorek unijny Trybunał Sprawiedliwości.

Delegowanie pracowników do Włoch – nowe obowiązki weszły już w życie

Dekretem włoskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr 170 z 6 sierpnia 2021 r. określono nowe standardy i zasady elektronicznego przesyłania zgłoszeń delegowania pracowników do Włoch na dedykowanej w tym celu platformie.