Sąd: to samo przewinienie przewoźnika bez dwóch kar

Przewoźnika nie można jednocześnie karać za nieuzupełnienie zgłoszenia SENT o numer lokalizatora i za niezapewnienie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu nim objętego.

Publikacja: 14.04.2023 07:42

Sąd: to samo przewinienie przewoźnika bez dwóch kar

Foto: Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uwzględnił skargę przewoźnika, który został ukarany przez skarbówkę.

Sprawa dotyczyła obowiązków wynikających z tzw. przepisów SENT, czyli o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu wrażliwych towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Problemy skarżącego zaczęły się, gdy we wrześniu 2021 r. na jednym z przejść granicznych funkcjonariusze skarbówki skontrolowali zestaw ciężarowy, którym z Niemiec do Polski jechało ponad 20 tys. kg oleju słonecznikowego. Kontrolerzy stwierdzili bowiem brak uzupełnienia danych przewoźnika w zgłoszeniu przewozu towaru. Chodziło m.in. o brak w nim numeru lokalizatora, a także to, że przewoźnik nie wywiązał się z obowiązku przekazywania w trakcie całej trasy przewozu towaru aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tzw. zgłoszeniem SENT.

W tej sytuacji fiskus sięgnął po kary. Wymierzył dwie po 10 tys. zł: raz za niewywiązanie się z obowiązku uzupełnienia danych w zgłoszeniu i raz za brak przekazywania w trakcie całej trasy przewozu aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem.

Przewoźnik nie zgadzał się z podwójną karą, ale jego odwołanie nic nie dało. Urzędnicy tłumaczyli, że ustawodawca określił obowiązki przewoźnika, enumeratywnie wymieniając dane, do których uzupełnienia jest on zobligowany. Należy do nich również przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu, przewożącego towary „wrażliwe” na i przez terytorium kraju.

W celu realizacji tego obowiązku przewoźnik co do zasady musi wyposażyć środek transportu w lokalizator. A zdaniem skarbówki za brak lokalizatora i nieprzekazywanie danych należą się dwie osobne kary.

Czytaj więcej

Fiskus nie może karać za literówkę

Rację przewoźnikowi przyznał dopiero WSA. Zgodził się z nim, że nałożenie kary pieniężnej zarówno za nieuzupełnienie zgłoszenia SENT m.in. o numer lokalizatora, jak i za niezapewnienie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych było niezasadne.

Sąd zauważył, że realizacja obowiązku przesyłania danych geolokalizacyjnych jest ściśle i nierozerwalnie związana z prawidłowym uzupełnieniem bądź zaktualizowaniem zgłoszenia przewozu. W sytuacji, jak w spornej sprawie, nałożenie kary zarówno za nieuzupełnienie zgłoszenia m.in. w zakresie numeru lokalizatora, jak i nieprzekazywanie danych geolokalizacyjnych w ocenie WSA stanowi pewnego rodzaju podwójne ukaranie. Tymczasem to drugie zaniechanie jest w istocie następstwem pierwszego. Zatem skoro na skarżącego została nałożona kara 10 tys. zł za niewywiązanie się z obowiązku uzupełnienia zgłoszenia SENT, m.in. w zakresie niepodania numeru lokalizatora, to za stan rzeczy będący następstwem tego zachowania nie mógł on zostać ukarany kolejny raz.

Sąd wskazał, że w sprawie należało wydać decyzję jedynie w odniesieniu do niewywiązania się przez skarżącego z obowiązku uzupełnienia danych w zgłoszeniu SENT. I od takiej decyzji będzie mu przysługiwało prawo do skargi do sądu administracyjnego, który ewentualnie oceni jej zgodność z prawem.

Wyrok jest nieprawomocny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uwzględnił skargę przewoźnika, który został ukarany przez skarbówkę.

Sprawa dotyczyła obowiązków wynikających z tzw. przepisów SENT, czyli o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu wrażliwych towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt