fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Pierwszy wyrok ws. odmowy wydania interpretacji podatkowej

Fotolia.com
Jeśli podatnik pytał, czy po wejściu przepisów o obejściu prawa chroni go wcześniejsza korzystna interpretacja podatkowa, można odmówić wydania nowej.

W środę Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa w pierwszym sporze dotyczącym odmowy wydania interpretacji w sprawie zahaczającej o tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. NSA uznał, że regulacje określające zakres ochrony nie mogą być przedmiotem interpretacji fiskusa.

Kanwą sporu był wniosek jednej z krakowskich spółek. Wyjaśniła w nim, że w październiku 2015 r. wystąpiła do organów o potwierdzenie skutków podatkowych aportu. W interpretacji, którą otrzymała kilka tygodni później, fiskus potwierdził korzystną dla niej wykładnię prawa.

W czerwcu 2016 r. spółka wystąpiła z kolejnym wnioskiem interpretacyjnym dotyczącym ordynacji podatkowej w zakresie ochrony prawnej wynikającej z otrzymanej wcześniej interpretacji w kontekście klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Chodziło o to, że spółka planuje powtórzyć transakcję, o którą pytała w 2015 r. We wniosku zauważyła jednak, że 15 lipca 2016 r. w życie wejdzie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

W tej sytuacji spółka chciała się upewnić, czy w przypadku dokonania aportu w trakcie bieżącego roku podatkowego będzie korzystała z ochrony – w tym zwolnienia z zapłaty podatku oraz odsetek od zaległości – wynikającej z otrzymanej już interpretacji.

Tym razem nie doczekała się jednak odpowiedzi. Fiskus odmówił wydania interpretacji. Wskazał, że sprawa dotyczy oceny sytuacji faktycznej na gruncie przepisów prawa podatkowego o charakterze proceduralnym. Ponadto zakres wniosku nie pozwala na jego rozpoznanie, a interpretacja nie spełniałaby przynależnej tej instytucji funkcji gwarancyjnej i ochronnej.

Sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który uwzględnił skargę spółki. Uznał, że fiskus powinien wydać interpretację. Co prawda zgodził się, że cechą oczekiwanej interpretacji była także pewna porada podatkowa, ale w jego ocenie zasadniczym i uprawnionym celem skarżącej było uzyskanie poglądu fiskusa.

Inaczej sprawę ocenił jednak NSA. Zgodził się z urzędnikami, że w spornej sprawie chodzi o swego rodzaju poradę prawną, do której udzielania fiskus nie jest zobowiązany. Przede wszystkim jednak zwrócił uwagę na jego specyfikę, czyli to, że nie jest to pełnowymiarowe postępowanie. Jak tłumaczył sędzia NSA Jan Rudowski ,w zakresie, w jakim przepisy określają zakres ochrony z interpretacji, nie mogą być przedmiotem postępowania interpretacyjnego.

Nie przeprowadza się w nim bowiem postępowania dowodowego, nie wiadomo więc jak organ miałby weryfikować twierdzenia podatnika. NSA zgodził się, że wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wzbudzało i budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza w kontekście wniosków o interpretację. Fiskus wszędzie tam gdzie zahaczają one o klauzulę odmawia. NSA zauważył jednak, że w postępowaniu interpretacyjnym trudno odnieść się do jednej z przesłanek stosowania klauzuli tj. pojęcia korzyści podatkowych. Tego bez pełnego postępowania, w tym dowodowego, nie da się jego zdaniem ustalić. 

To był kolejny argument za uwzględnieniem skargi kasacyjnej fiskusa w spornej sprawie. Sąd podkreślił też, że jest to element rozwiązania przyjętego przez ustawodawcę, który w zakresie postępowania klauzulowego przewidział szczególne rygory.  NSA nie wypowiedział się czy w sprawach w których podatnik wprost pyta o klauzule fiskus zawsze może odmówić wydania interpretacji. Zasugerował jednak, że przyjdzie mu się zmierzyć z tym problemem z uwagi na, że wojewódzkie sądy administracyjne już zajmują się takimi sporami.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 935/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA