fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Od 1 maja 2019 r. nie można zwlekać z wydaniem paragonu

123RF
Od 1 maja 2019 r. przekazanie klientowi paragonu fiskalnego powinno nastąpić nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności.

Stosownie do art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani drukować paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży oraz wydać wydrukowany dokument nabywcy. Przepis ten nie zmienił się po 1 maja 2019 r. Zmieniły się natomiast przepisy wykonawcze precyzujące moment wydania.

Do 30 kwietnia 2019 r., stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, podatnicy prowadzący ewidencję musieli wydawać nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny.

Od 1 maja 2019 r., stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie), podatnicy, prowadząc ewidencję, wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12 rozporządzenia (patrz ramka).

Przepisy obowiązujące do 30 kwietnia 2019 r. nie precyzowały momentu wydania klientowi paragonu fiskalnego. Nakładały jedynie na sprzedawcę obowiązek wydania takiego paragonu fiskalnego nabywcy, bez jego żądania. Od 1 maja 2019 r. prawodawca sprecyzował, że wydanie nabywcy, bez jego wezwania, paragonu fiskalnego powinno nastąpić, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności. Wydanie paragonu po przyjęciu zapłaty będzie więc błędem i może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową. Nowe rozwiązanie ma przeciwdziałać zjawisku „szarej" strefy.

Przykład:

Przedsiębiorca sprzedał w klepie klientowi towar, przyjął zapłatę, a następnie wydał paragon fiskalny. Takie rozwiązanie było prawidłowego do 30 kwietnia 2019 r., ale od 1 maja 2019 r. nie jest właściwe. Wydanie paragonu powinno nastąpić nie później niż z momentem przyjęcia zapłaty, może natomiast nastąpić wcześniej.

W sposób szczególny od 1 maja 2019 r. ustawodawca uregulował zasady ewidencjonowania zaliczek gotówką oraz za pośrednictwem poczty lub na rachunek bankowy. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia „(...) Z uwagi na dotychczas pozostające w wątpliwości regulacje w zakresie ewidencji na kasie rejestrującej zaliczek otrzymanych na rachunek podatnika, obowiązek wystawienia i wydania paragonu uregulowano odrębnie dla zaliczek otrzymanych w gotówce i dla zaliczek bezgotówkowych otrzymanych za pośrednictwem poczty, banku lub skok na rachunek podatnika (...)". Stosownie do § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, podatnicy, prowadząc ewidencję w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):

a) w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,

b) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem - wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna: art. 111 ust. 3a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2174 ze zm.)

rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU z 2013 r., poz. 363)

rozporządzenie ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (DzU z 2019 r., poz. 816)

Sprzedaż w automatach

W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas (zob. § 12 rozporządzenia).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA