fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: rozliczenie opóźnienia w realizacji inwestycji - wyrok WSA

Fotorzepa / Tomasz Jodłowski
Sam zwrot kosztów przez generalnego wykonawcę, który nie wykonał swojego zobowiązania wobec inwestora, nie jest usługą w VAT.

Branża budowlana jest szczególnie narażona na opóźnienia w realizacji inwestycji, zwłaszcza w pandemii. Terminy to jednak nie jedyne zmartwienie inwestorów. Większym wyzwaniem jest podatkowe rozliczenie skutków ich niedotrzymania. Potwierdza to jeden z najnowszych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Czas i VAT

Sprawa dotyczyła inwestora. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że ma umowę o roboty budowlane z generalnym wykonawcą. Zlecenie obejmowało kompleksową budowę hotelu. Spółka wskazała jednak, że w toku realizacji projektu generalny wykonawca nie dotrzymał przewidzianych umową terminów wykonania prac. W związku z tym skorzystała z prawa powierzenia części niewykonanych prac innym firmom na koszt i ryzyko generalnego wykonawcy.

W konsekwencji poniosła dodatkowe nakłady na wynagrodzenia dla wykonawców zastępczych.

Czytaj także:

Spółka podkreśliła, że zakres prac wykonawców zastępczych był uwzględniony w cenie ryczałtowej należnej generalnemu wykonawcy. Koszty poniesione przez inwestora zostały przez wykonawców udokumentowane wystawionymi na niego fakturami zawierającymi kwoty VAT.

Inwestor wystąpił jednak do generalnego wykonawcy z roszczeniem o ich pokrycie, co zostało udokumentowane notami obciążeniowym. Spółka chciała się upewnić. czy prawidłowo rozliczyła VAT.

Odpowiedź fiskusa okazała się jednak nie po jej myśli. Jego zdaniem nabywcą usług wykonawców zastępczych jest inwestor. Wykonane przez nich roboty powinny zostać „przeniesione" tj. odsprzedane przez niego generalnemu wykonawcy. Czynność ta powinna więc zostać udokumentowana nie notą, ale fakturą VAT, podstawę zaś opodatkowania stanowi zapłata otrzymana od generalnego wykonawcy.

Jednak odszkodowanie

Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. WSA w Warszawie najpierw odniósł się do relacji pomiędzy skarżącą jako inwestorem a wykonawcą zastępczym. I odwołując się do orzecznictwa, stwierdził, że koszty wykonawstwa zastępczego mają charakter odszkodowawczy. WSA zgodził się ze skarżącą, że nie powinna odliczyć VAT z faktur otrzymanych od wykonawców zastępczych, bo kwota podatku jest jej rekompensowana przez zwrot kosztów od generalnego wykonawcy. Potwierdził także, że pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą w związku ze zwrotem kosztów wykonawstwa zastępczego nie dochodzi do wykonania usługi. I jak tłumaczył w pisemnym uzasadnieniu sędzia WSA Radosław Teresiak, skarżąca, zasadnie dokumentując koszty wykonawstwa zastępczego, wystawia notę obciążeniową.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Wa 1168/20.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA