Michał Szułdrzyński: Dlaczego Żydzi podczas Paschy w tym roku zostawili wolne miejsce przy stołach jak Polacy w Wigilię?

Z zazdrością patrzę na kulturotwórczą siłę żydowskiej wspólnoty. Tradycję paschalnego sederu w tym roku poszerzono o pamięć o zakładnikach w niewoli Hamasu.

Publikacja: 26.04.2024 10:00

Michał Szułdrzyński: Dlaczego Żydzi podczas Paschy w tym roku zostawili wolne miejsce przy stołach jak Polacy w Wigilię?

Foto: AFP

Od co najmniej dwóch tuzinów stuleci, a pewnie i dłużej, Żydzi co roku zbierają się całą rodziną przy stole, by świętować wydarzenia, które miały miejsce trzy i pół tysiąclecia temu. Moment, gdy Mojżesz postanowił wyprowadzić naród Izraela z Egiptu, gdzie popadł w niewolę i prześladowanie. Pascha, bo o niej tu mowa, jest od wieków świętem wolności, która pochodzi od Boga. Podczas sederu, czyli paschalnej kolacji, powtarzane są słowa o tym, że Bóg nie tyle wyprowadził przodków z Egiptu, ile wyprowadza każdego. Pascha nie jest wspomnieniem wydarzeń z przeszłości, ale uznaniem, że Bóg ma moc wyzwolić każdego człowieka z każdej opresji, to też święto wiary w przemianę, w uwolnienie od zła i grzechów. A także święto wspólnoty. Bo Żydem jest się zawsze we wspólnocie.

Pozostało 81% artykułu

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Plus Minus
Tomasz P. Terlikowski: Taka debata o aborcji nie jest ok
Plus Minus
Europejskie wybory kota w worku
Plus Minus
Waleczny skorpion
Plus Minus
Gość „Plusa Minusa”, Jacek Kopciński, opowiada o „Diunie”, „Odysei” i Coetzeem
Plus Minus
Do ostatniej kropli czekolady