fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Odmowa świadczenia nie zawsze uzasadniona

Nie każdą niezdolność do pracy ubezpieczyciel uzna za powód do wypłaty świadczenia.
Fotolia
Problemy z ubezpieczeniem spłaty kredytu: jakie zdarzają się najczęściej, gdzie szukać pomocy.
Zaciągając kredyt hipoteczny czy gotówkowy możemy, a czasami musimy, bo wymaga tego bank (dotyczy to głównie kredytów hipotecznych) wykupić ubezpieczenie spłaty. Założenie jest takie, że w razie śmierci lub innych zdarzeń losowych, takich jak pobyt w szpitalu czy utrata pracy, towarzystwo spłaci za nas przynajmniej część pozostałego zobowiązania.

Dodatkowe wymagania

– Oferujący takie ubezpieczenia mają dodatkowe obowiązki informacyjne wobec klientów. Przykładem są np. szczegółowe wytyczne dotyczące treści ogólnych warunków ubezpieczenia. Towarzystwo ma obowiązek przygotować na pierwszej stronie tzw. skorowidz, czyli tabelę określającą, w którym artykule klient znajdzie zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności i inne ważne informacje – tłumaczy Joanna Nadzikiewicz, dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucje Finansowe Uniqa.
– Ubezpieczenia te co do zasady są dobrze dopasowane do specyfiki produktów kredytowych. Na przykład wysokość świadczeń jest skorelowana z poziomem zobowiązań klienta wobec banku – mówi Urszula Łuszczewska, kierująca Wydziałem Produktów Ubezpieczeniowych w Banku Millennium.
Banki nie narzucają, w jakim towarzystwie ma być wykupiona polisa, ale weryfikują, czy suma ubezpieczenia jest wystarczająca, jakie są wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa, itp.
Dla klientów kupujących ubezpieczenie spłaty kredytu największym problemem mogą być wyłączenia odpowiedzialności w razie śmierci wskutek choroby istniejącej przed zawarciem umowy.

Korzystne wyroki

W jednej z takich spraw sąd orzekł, że jeśli towarzystwo nie przeprowadziło ankiety medycznej przed przystąpieniem klienta do ubezpieczenia, to nie może odmówić wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy przyczyną śmierci była wcześniejsza choroba. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest szacowanie ryzyka. Narzędziem do tego może być właśnie ankieta medyczna. Jeśli firma z niej rezygnuje, to powinna ponosić tego konsekwencje, a nie przerzucać ryzyko na klienta.
– Odnotowaliśmy kilka takich korzystnych wyroków, ale są to na razie pojedyncze przypadki. Choć wyroki te są już ostateczne, zaakceptowane przez sądy apelacyjne, to o pewnej regule będziemy mogli mówić dopiero wtedy, gdy takich orzeczeń będzie więcej. Jeśli ktokolwiek zdecyduje się na dochodzenie swoich praw przed sądem, z pewnością będziemy wspierać go tzw. istotnym poglądem – wyjaśnia Marcin Jaworski z biura rzecznika finansowego.
Często osoby, które po śmieci ubezpieczonego pozostały z niespłaconym kredytem, występując z roszczeniami wobec towarzystwa koncentrowały się na udowadnianiu, że choroba istniejąca przed zawarciem umowy nie przyczyniła się do śmierci. Tymczasem rzecznik finansowy radzi, żeby skupić się na kwestiach prawnych.
– Naszym zdaniem, jeśli towarzystwo nie pytało przy zawieraniu umowy o stan zdrowia, np. nie wymagało wypełnienia ankiety medycznej, to nie może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy klient umrze w związku ze schorzeniem, na które cierpiał przed podpisaniem umowy – podkreśla Marcin Jaworski.

Praca na czas nieokreślony

Problemy pojawiają się także, gdy ubezpieczenie obejmuje utratę pracy i niezdolność do pracy. W większości polis wśród wymagań znajduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Tego typu ubezpieczenia bywają oferowane nawet emerytom i rencistom! Jeśli ktoś pracuje na podstawie umów na czas określony, kontraktów menedżerskich itp., z ubezpieczenia nie skorzysta. Niestety, niejednokrotnie dowiaduje się o tym dopiero przy zgłaszaniu roszczenia. Wtedy jest rozczarowany prosi rzecznika finansowego o interwencję.
– Trzeba dokładnie sprawdzić, kiedy ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu niezdolności do pracy. Nie wszystkie sytuacje, które klienci uznają za nieszczęśliwy wypadek, są tak klasyfikowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Różne są też definicje chorób, które mogą być przyczyną niezdolności do pracy – mówi Marcin Jaworski.

Ile kosztuje polisa oferowana w bankach

Przedstawiamy symulacje dotyczące ubezpieczenia pożyczki gotówkowej o wartości 10 tys. zł; okres spłaty: 36 miesięcy.
- Bank Millenium
ubezpieczenie kosztuje 0,3 proc. kwoty kredytu za każdy miesiąc trwania umowy; opłata jest doliczana do kwoty kredytu; łączny koszt ubezpieczenia wynosi ok. 1187 zł;
- mBank
stawka taryfowa – 0,082 proc., składka – ok. 295 zł;
- PKO BP
w ubezpieczeniu na życie stawka wynosi 0,237 proc. salda zadłużenia za każdy miesiąc trwania umowy; w przypadku utraty źródła dochodu – 0,113 proc.; koszt ubezpieczenia to ok. 1119 zł.

Zakup polisy

1. Przed podpisaniem umowy przeczytaj dołączone do niej ogólne warunki ubezpieczenia.
2. Zdarza się, że tańszym rozwiązaniem jest wybranie trochę wyższego oprocentowania kredytu niż skorzystanie z niższej stawki w zamian za wykupienie ubezpieczenia. Oczywiście w tym drugim przypadku nie masz ochrony ubezpieczeniowej.
3.W razie sporu z bankiem albo ubezpieczycielem możesz zwrócić się o pomoc do rzecznika finansowego.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA