Wyraźny wzrost wydatków na ubezpieczenia w 2023 r. Ale to był spokojny rok

Na polisy wydaliśmy w 2023 r. 78,9 mld zł, o 9,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Ubezpieczyciele wypłacili nam 44,2 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 0,3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Publikacja: 25.03.2024 16:57

Wyraźny wzrost wydatków na ubezpieczenia w 2023 r. Ale to był spokojny rok

Foto: Adobe Stock

Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała wyniki rynku ubezpieczeniowego za 2023 r.

Ubezpieczenia na życie

W minionym roku polisy na życie miało 23,9 mln z nas, w tym 11,7 mln w ramach ubezpieczeń grupowych. To o około 3,6 proc. mniej niż rok temu, mimo to widać utrzymujące się zainteresowanie ubezpieczeniami życiowymi. Ogółem składka zebrana przez ubezpieczycieli z polis na życie sięgnęła 22,8 mld zł, co stanowi wzrost o 6,2 proc. Wypłaty świadczeń z tego tytułu wróciły do poziomu sprzed pandemii.

Czytaj więcej

Grupa PZU przedstawiła wyniki za 2023. Bardzo dobry rok

– Sytuacja na rynku ubezpieczeń życiowych jest stabilna, widać natomiast zmiany w strukturze produktów. Produkty ochronne i wypadkowe stają się bardziej popularne. Maleje udział produktów o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym. W rozwoju tych ostatnich kluczową rolę odgrywają regulacje, ale też obowiązujące podatki. Zapowiadane przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatku Belki mogłyby zachęcić Polaków do oszczędzania, w tym w produktach ubezpieczeniowych – komentuje Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC komunikacyjnego wyniosły w 2023 r. prawie 10,7 mld zł i były o 8,2 proc. większe niż przed rokiem. Jednocześnie pomimo wzrostu kosztów szkód, średnia składka w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym wzrosła jedynie o 2,9 proc. i wyniosła 513 zł. Wartość średniej szkody z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wzrosła o 11,4 proc., do 9 980 zł.

- Polacy są bardzo wrażliwi na cenę ubezpieczenia komunikacyjnego. Jednak w tym segmencie rynku spodziewamy się korekt. Inflacja, rosnące koszty likwidacji szkód, w tym procedur medycznych muszą znaleźć odzwierciedlenie w składkach, do czego ubezpieczycieli obligują regulacje i nadzór – prognozuje Jan Grzegorz Prądzyński.

Odszkodowania z autocasco sięgnęły 7,3 mld zł, czyli o 13,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Inne ubezpieczenia majątkowe

2023 r. był spokojny pod względem gwałtownych zjawisk pogodowych i katastrof, w przeciwieństwie do rekordowego wręcz pod względem wypłat 2022 r. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 4,2 mld zł, czyli o 0,3 proc. mniej niż rok wcześniej.

– To, że 2023 r. był stosunkowo spokojny, nie oznacza, że ryzyko zjawisk związanych z żywiołami możemy pomijać. Ono towarzyszy nam stale w zmiennym natężeniu, co nie powinno uśpić naszej czujności - mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU. - Obserwowaliśmy nadal duże niedoubezpieczenie. Szacunki rynkowe pokazują, że dotyczy ono nawet 3 na 10 nieruchomości i wynosi nawet kilkadziesiąt procent. Średnio brak aktualizacji sumy ubezpieczenia w ostatnich 2 latach może spowodować, że suma ubezpieczenia jest niedoszacowana o 20 proc. – dodaje.

W minionym roku zawarliśmy też 79,3 mln polis majątkowych.

Zysk i podatki ubezpieczycieli

W 2023 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,8 mld zł podatku dochodowego. Wypracowali w tym czasie 9,5 mld zł zysku netto, czyli o 67 proc. więcej niż rok wcześniej.

Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała wyniki rynku ubezpieczeniowego za 2023 r.

Ubezpieczenia na życie

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ubezpieczenia
OFE dały zarobić lepiej niż lokaty bankowe i subkonta ZUS
Ubezpieczenia
Po wyborze nowego zarządu kapitalizacja PZU w górę o blisko miliard złotych
Ubezpieczenia
Rekord sprzedaży polis majątkowych i życiowych Warty
Ubezpieczenia
Artur Olech prezesem PZU. Potrzebna jest zgoda KNF
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Ubezpieczenia
Klimat i inflacja stoją za wyższymi cenami polisy