fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Asystenci rodziny do poprawki

123RF
Jak swoją rolę wypełniają asystenci rodziny, a także ocena prawidłowości zatrudniania i organizacji pracy asystentów rodziny były przedmiotem kontroli, jaką w 2015 roku przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli.

Wyniki kontroli „Funkcjonowanie asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" dwa lata temu trafiły do MRPiPS. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pyta Szefową MRPiPS Elżbietę Rafalską, jakie działania zostały podjęte w celu wykonania zaleceń NIK oraz jakie są efekty podejmowanych działań.

Najwyższa Izba Kontroli, oceniając w 2015 roku realizację zadań asystentów rodziny, w zakresie dotyczącym wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wskazała obok trudności z zapewnieniem finansowania działalności asystentów, także problem nieuregulowania na gruncie ustawowym zasad współpracy asystenta z kuratorem sądowym, gdy członkowi rodziny współdziałającej z asystentem sąd wyznaczył kuratora.

NIK rekomendowała Ministrowi Pracy i Polityki Społeccznej, aby w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości podjął działania, zmierzające do znowelizowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i wprowadzenia obowiązku współpracy asystentów rodziny z kuratorami sądowymi w obszarze wspólnej diagnostyki i oddziaływania na rodzinę, zarówno w stosunku do rodzin objętych nadzorem kuratorskim, jak i tych, których dzieci umieszczono w systemie pieczy zastępczej.

NIK zwróciła też uwagę na potrzebę prowadzenia przez resort, we współpracy m.in. z ośrodkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, działań wspierających wypracowanie standardów pracy asystenta.

Źródło: RPD
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA