fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

Prokuratorzy mają być aktywni ws. o uprowadzenia dzieci za granicę

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Prokuratorzy regionalni w całym kraju dostali wytyczne, jak ich podwładni mają działać w sprawach rodzicielskich uprowadzeń transgranicznych.

Prokura Generalna wydała w piątek 23 września zalecenia, żeby śledczy, kiedy tylko dostaną od sądu opiekuńczego wniosek o odebranie uprowadzonego dziecka np. ojcu, który wywiózł je do Niemiec, mają obowiązek szybko zapoznać się z aktami sprawy i zgłosić swój udział w toczącym się postępowania. Po dokonaniu zgłoszenia muszą uczestniczyć we wszystkich rozprawach.

Jeśli sąd wyda orzeczenie co do istoty sprawy, to powinno ono zostać niezwłocznie ocenione przez prokuratora i jego przełożonego. Mają także zwrócić uwagę na ewentualne podstawy jego zaskarżenia.

Jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji zostanie zaskarżone, to bez względu na to, która ze stron się na to zdecyduje, śledczy mają bezwzględny obowiązek brania udziału w rozprawie przed sądem drugiej instancji. Nie mogą się z niego zwolnić nawet za zgodą bezpośredniego przełożonego.

Na tym nie koniec zaleceń. Prokuratorzy mają być nie tylko obecni, ale i bardziej aktywni w zakresie inicjatywy dowodowej w toku postępowania o wydanie dziecka w trybie przepisów konwencji haskiej.

Chodzi przede wszystkim o to, aby sąd przeprowadził dowody mające na celu ustalenie, czy zachodzą w sprawie przesłanki wynikające z art. 13 lub art. 20 konwencji haskiej. Należy zatem zebrać informacje o tym, jak dziecko radzi sobie w nowym miejscu pobytu po uprowadzeniu za granicę.

W grę wchodzi również opinia o dziecku wydana np. przez psychologa w sprawie dojrzałości dziecka i chęci jego przebywania z jednym lub z drugim rodzicem.

Dlatego też prokurator uczestniczący w rozprawie powinien za każdym razem rozważyć, czy zasadne jest złożenie wniosku w sprawie wydania opinii psychologa. Śledczy muszą także zadbać o to, żeby należycie udowodnić zasadność złożenia takiego wniosku.

Co ważne, prokuratorskie wnioski dowodowe powinny być zgłaszane w sposób gwarantujący sprawny przebieg postępowania, tak aby orzeczenie zapadło bez zbędnej zwłoki.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA