fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Sąd: nagroda jubileuszowa pozbawi 500+

Adobe Stock
Nagroda jubileuszowa jest uwzględniana w dochodzie rodziny, choć to świadczenie jednorazowe.

Kobieta domagała się 500+, w tym na pierwsze dziecko. Gmina jej odmówiła ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego (800 zł). Zdaniem matki – niesłusznie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił niekorzystną dla kobiety decyzję. Roczny dochód rodziny w 2014 r. wyniósł według gminy 25 690,18 zł. W uzasadnieniu decyzji podano jednak, że miesięcznie stanowił 4289,17 zł. Tymczasem 25 690,18 zł podzielone przez 12 miesięcy daje 2140,85 zł. Taki miesięczny dochód oznaczał zaś, że na osobę w rodzinie pięcioosobowej przypadało 428,16.

W uzasadnieniu decyzji nie podano, jakie były składniki dochodu i w jaki sposób je uwzględniono. Nie można prześledzić zatem poszczególnych etapów rozumowania, które doprowadziło do wniosku, że kryterium 800 zł zostało przekroczone. A już pobieżna lektura danych przedstawionych w uzasadnieniu budzi poważne wątpliwości co do zgodności decyzji z prawem.

Skarżąca w listopadzie 2014 roku podjęła pracę po zakończeniu urlopu wychowawczego. W miesiącu tym jej wynagrodzenie wyniosło 344 zł. W grudniu zarobiła 1631,66 zł. Jak zaznaczył WSA, dochód ten należy potraktować jako dochód uzyskany. Wynagrodzenie skarżącej w tych dwóch miesiącach należało więc zsumować i podzielić przez dwa oraz uwzględnić w dochodzie rodziny. Kobieta uzyskiwała bowiem ten dochód również w dacie orzekania o przyznaniu 500+.

W 2014 roku skarżąca dostała również nagrodę jubileuszową – 3749 zł. Jak podkreślił WSA, nie jest to dochód utracony ani też uzyskany. Z woli ustawodawcy nie został bowiem do tych kategorii zaliczony. Oznacza to, że wysokość wypłaty, po podzieleniu przez 12 miesięcy, należy zaliczyć do przeciętnych miesięcznych dochodów rodziny. Nie ma znaczenia, że skarżąca nie otrzymywała go w dacie przyznania świadczenia.

Sygn. akt II SA/Łd 697/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA