fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Podwyżka minimalnej pensji pozbawi samotnych rodziców 500 plus

Adobe Stock
Rodzice samotnie wychowujący dziecko, nieznacznie przekraczający próg dochodowy, nie mogą liczyć na żadną pomoc z pozaubezpieczeniowego systemu wsparcia rodzin - pisze Rzecznik Praw Dziecka do Minister Rodziny.

- Wprowadzenie programu „Rodzina 500 plus" 1 kwietnia 2016 r. niewątpliwie dało wielu rodzinom poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego oraz spowodowało podniesienie jakości ich życia – zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i przypomina, że do jego Biura wciąż wpływają zgłoszenia dotyczące sytuacji rodzin, w tym niepełnych – w większości osób samotnie wychowujących dziecko, będących w trudnej pozycji materialnej, którzy z uwagi na nieznaczne przekroczenie progu dochodowego nie zostali objęci pomocą Państwa w wychowaniu dziecka lub to świadczenie utracili.

- Rodzice ci nie mogą liczyć na żadną pomoc z pozaubezpieczeniowego systemu wsparcia rodzin – podkreśla RPD w wystąpieniu do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Zgodnie z przepisami, aby otrzymać 500 zł na jedynaka, dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 800 zł netto. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe wzrasta do 1200 zł netto na członka rodziny. Zwiększenie minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2019 r. do kwoty 2250 zł brutto (1634 zł netto) będzie powodowało, że w dalszym ciągu samotny rodzic wychowujący jedno dziecko, zarabiający minimalną pensję, przekroczy próg dochodowy uprawniający zarówno do świadczenia wychowawczego  (o zaledwie 12 zł), jak również świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego nawet po wprowadzeniu planowanych zmian progu dochodowego (obecnie kryterium dochodowe dla świadczeń alimentacyjnych wynosi 725 zł na osobę w rodzinie, od 1 października 2019 r. ma być takie jak przy 500+).

Rzecznik Praw Dziecka już na etapie prac legislacyjnych nad ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci apelował o objęcie prawem do świadczenia wychowawczego każdego dziecka w rodzinie, niezależnie od dochodu rodziny. Zwracał także uwagę na trudną sytuację samotnego rodzica z jednym dzieckiem.

- Jeżeli nie jest planowana likwidacja progu dochodowego, to dobrym rozwiązaniem wydaje się wprowadzenie na grunt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. systemu „złotówka za złotówkę", stosowanego obecnie przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na przyznanie świadczeń rodzinom, których dochód nieznacznie przekracza kryterium z tym, że w pomniejszonej kwocie. To, że rodziny te przekroczyły nieznacznie próg dochodowy nie oznacza, ze ich sytuacja materialna tak się poprawiła, tylko kryterium dochodowe jest tak niskie, że większość rodzin nie ma realnej szansy aby otrzymać świadczenie – podkreśla Marek Michalak.

Zdaniem Rzecznika są to w dalszym ciągu rodziny wymagające pomocy ze strony Państwa. Szacuje się, że w rodzinach samotnie wychowujących uprawnionych do świadczenia wychowawczego jest 767 tys. dzieci, co stanowi 20,5 proc. ogółu dzieci uprawnionych (3 743 tys. dzieci stan czerwiec 2018 r.).

Zbyt niskie kryterium dochodowe doprowadziło do sytuacji, w której w ciągu ostatniego roku świadczenie wychowawcze utraciło 156 tys. rodzin (w połowie ubiegłego roku świadczenie pobierało 726 tys., a obecnie 570 tys. jedynaków).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA