Od piątku wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty świadczeń brutto i na rękę

W piątek 1 marca ZUS zacznie wypłacać pierwsze zwaloryzowane emerytury i renty. Im wyższe świadczenie miał emeryt lub rencista, tym więcej dostawać będzie od marca, gdyż waloryzacja jest procentowa. Świadczenia wzrosną o 12,12 proc.

Aktualizacja: 01.03.2024 09:19 Publikacja: 27.02.2024 11:44

Od piątku wyższe emerytury i renty. Oto nowe kwoty świadczeń brutto i na rękę

Foto: Adobe Stock

Jak informuje ZUS, waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu – nie trzeba składać żadnego wniosku. Oprócz świadczeń długoterminowych (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne), podwyżka obejmie również dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Czytaj więcej

Dwie waloryzacje emerytur w 2024 r. Jest termin drugiej podwyżki

Waloryzacja wpłynie na wzrost m.in.:

  • najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej – z 1588,44 zł do 1780,96 zł,
  • najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – po waloryzacji wyniesie 1335,72 zł,
  • kwoty granicznej, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego (tzw. 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) – po waloryzacji zwiększy się do 2419,33 zł,
  • świadczenia honorowego dla stulatków – osoby, które swoje setne urodziny będą obchodzić po 29 lutego tego roku, otrzymają 6246,13 zł miesięcznie,
  • dodatku dla sieroty zupełnej – z 553,30 zł do 620,36 zł,
  • dodatku pielęgnacyjnego i dodatku za tajne nauczenie – z 294,39 zł do 330,07 zł,
  • dodatku pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – z 441,59 zł do 495,11 zł,
  • ryczałtu energetycznego – z 255,17 zł do 299,82 zł.

Czytaj więcej

Wyższy dodatek dla emerytów 75+ i inne świadczenia z ZUS

Można samemu obliczyć emeryturę i rentę od 1 marca 2024 r.

Jak ZUS waloryzuje? Świadczenie w wysokości, która przysługiwała na koniec lutego danego roku, jest mnożone przez wskaźnik waloryzacji, który zależy on od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok powiększonej o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Ostateczna wysokość wskaźnika wynosi 112,12 proc., a to oznacza podwyżkę świadczeń o 12,12 proc.  

Jak informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, każdy świadczeniobiorca może łatwo samodzielnie obliczyć wysokość swojej zwaloryzowanej wypłaty. Wystarczy kwotę brutto emerytury pomnożyć przez 112,12 proc.

Każdy emeryt i rencista, który na 29 lutego miał prawo do wypłaty świadczenia z ZUS, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojej emerytury lub renty, ale dopiero w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury. Jeśli chce poznać wcześniej informację o wysokości waloryzacji, może sprawdzić swoje konto w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jaka emerytura brutto i netto (na rękę) po waloryzacji od 1 marca (tabela)

emerytura brutto netto przed i po waloryzacji 2024

emerytura brutto netto przed i po waloryzacji 2024

rp.pl

Jak informuje ZUS, waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu – nie trzeba składać żadnego wniosku. Oprócz świadczeń długoterminowych (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne i socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne), podwyżka obejmie również dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Waloryzacja wpłynie na wzrost m.in.:

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego