fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe małżonka sprzed ślubu

www.sxc.hu
Odpowiedzialność za zaległości podatkowe małżonka nie obejmuje zobowiązań powstałych przed zawarciem małżeństwa.

Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła w interpretacji, kiedy małżonkowie odpowiadają nawzajem za swoje długi podatkowe.

Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2008 r. zawarła związek małżeński ze wspólnością majątkową. W 2012 r. organy podatkowe wszczęły wobec jej męża postępowanie dotyczące 2006 r. Na razie nie zostało ono zakończone decyzją ostateczną, jednak fiskus żąda od męża dopłaty podatku.

Wnioskodawczyni podkreśliła, że ewentualna zaległość podatkowa dotyczy 2006 r. Powstała więc dwa lata przed ślubem. Kobieta dowiedziała się o niej dopiero w momencie wszczęcia postępowania w 2012 r. i nie miała wpływu na jej powstanie. Chciała się upewnić, że w tej sytuacji nie będzie odpowiadać za długi podatkowe małżonka ani swoim majątkiem osobistym, ani majątkiem wspólnym powstałym po ślubie. Jej zdaniem nie będzie na niej ciążyła odpowiedzialność za ewentualne zobowiązanie podatkowe małżonka, które powstało przed zawarciem małżeństwa.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał jej stanowisko za prawidłowe i zgodnie z art. 14c § 1 ordynacji podatkowej odstąpił od uzasadnienia interpretacji.

Zgodnie z art. 26 ordynacji podatkowej podatnik odpowiada za podatki wynikające ze zobowiązań podatkowych całym swoim majątkiem. Zgodnie z art. 29 § 1 tej ustawy odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny.

Ustawa nie odnosi się wprost do zdarzeń sprzed zawarcia małżeństwa. Jednak w myśl art. 29 § 2 ordynacji podatkowej skutki prawne zniesienia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań powstałych przed dniem m.in. zawarcia umowy o wyłączeniu ustawowej wspólności czy zniesienia wspólności prawomocnym orzeczeniem sądu. Z tego wynika, że podatnik nie odpowiada za zobowiązania podatkowe drugiego z małżonków powstałe przed zawarciem małżeństwa.

Stanowisko to zaaprobował również Sąd Najwyższy w wyroku z 28 czerwca 2016 r.(II UK 364/16). SN orzekł, że odpowiedzialność małżonka majątkiem wspólnym obejmuje tylko podatki wynikłe z zobowiązań powstałych po powstaniu wspólności majątkowej oraz przed zawarciem umów o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej.

numer interpretacji: 2461-IBPB-2-2.4518. 13.2016.1.MMA

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA