fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Stawka liniowa a sprzedaż lokalu wycofanego z firmy

123RF
Przedsiębiorca, który przed upływem sześciu lat sprzeda nieruchomość przekazaną na cele osobiste, rozlicza podatek z działalności gospodarczej.

Izba Skarbowa w Bydgoszczy wyjaśniała w interpretacji, jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości wycofanych z firmy.

Z pytaniem zwrócił się podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w postaci sprzedaży maszyn. Rozlicza się według stawki liniowej 19 proc.

Siedzibą firmy jest należąca do wnioskodawcy nieruchomość, którą zamierza przekazać na cele prywatne. Po włączeniu lokalu do majątku prywatnego chce go wynajmować jako osoba prywatna, poza prowadzoną działalnością. Osiągane przychody rozliczy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5 proc. Nie wyklucza także sprzedaży lokalu.

Mężczyzna zapytał, jak ma opodatkować dochód ze sprzedaży lokalu, jeśli nastąpi w ciągu sześciu lat od przekazania go na cele osobiste.

Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że zysk ze sprzedaży firmowej nieruchomości stanowi przychód z działalności gospodarczej, nawet jeśli została ona wycofana z tej działalności. Takie zasady obowiązują przez sześć lat, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności.

Wnioskodawca zapłaci więc podatek zgodnie z wybraną przez niego formą opodatkowania firmy, czyli według stawki 19 proc. PIT.

W konsekwencji nie tylko przychód, ale również koszty uzyskania przychodu należy ustalić na zasadach właściwych dla źródła, jakim jest pozarolnicza działalności gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Nie stosuje się art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy, czyli przepisów dotyczących odpłatnego zbycia nieruchomości z majątku prywatnego.

Kosztem uzyskania przychodu będzie wartość początkowa nieruchomości, ustalona według art. 22g ustawy PIT, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Oznacza to, że ustalając dochód, należy obliczyć różnicę między przychodem ze sprzedaży a wartością początkową środka trwałego, a następnie dodać wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Wnioskodawca nie może jednak odliczyć wydatków poniesionych na nieruchomość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. Wynika to z faktu, że w analizowanej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 22 ust. 6c ustawy o PIT, który nie dotyczy działalności gospodarczej.

numer interpretacji: 0461-ITPB1.4511. 909.2016.1.HD

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA