Medycyna i zdrowie

Do serca przez wątrobę

materiały prasowe
Unikalne zabiegi z wykorzystaniem przezwątrobowego dojścia naczyniowego zaprezentowane po raz pierwszy w CZD.

Zespół z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie po raz pierwszy w Polsce przeprowadził zabiegi z wykorzystaniem przezwątrobowego dojścia naczyniowego u dwóch pacjentów ze złożonymi wrodzonymi wadami serca.

Tego rodzaju zabiegi pozwalają na wykonanie zabiegu angioplastyki balonowej zwężenia pojedynczej żyły płucnej przekuwając następnie przegrodę międzyprzedsionkową, a także wszczepienie stentu do znacznie zwężonej lewej tętnicy płucnej. W obydwu przypadkach zmiany zarostowo-zakrzepowe w naczyniach udowych, biodrowych oraz u jednego pacjenta dodatkowo w żyle głównej dolnej uniemożliwiały standardową technikę interwencji. Przeważnie tego rodzaju zabiegi robi się bowiem wchodząc do serca przez tętnicę udową.

- Stopień trudności zabiegów wymagał połączenia różnych technik obrazowania, takich jak ultrasonografia, nakładanie obrazu 3D wykonanej wcześniej tomografii komputerowej na ekran fluoroskopii oraz echokardiografia przezprzełykowa. Wszystkie zabiegi mogły być bezpiecznie wykonane dzięki doświadczeniu zespołu zabiegowego oraz unikatowemu w skali europejskiej wyposażeniu pracowni w najbardziej zaawansowane rozwiązania sprzętowe, takie jak dwupłaszczyznowy angiograf Allura Clarity z systemem echonawigacji, umożliwiający istotne obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego, echokardiograf EPIQ 7 oraz kompleksowe platformy informatyczne: IntelliSpace Cardiovascular i IntelliSpace Portal, umożliwiające między innymi przetwarzanie badań obrazowych wykonanych różnymi metodami, przy użyciu aparatów różnych producentów - mówi dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". W Pracowni istnieje możliwość wykonania komputerowego modelu wady serca, a także jego wydrukowania na drukarce trójwymiarowej, co umożliwia przeprowadzanie symulacji zabiegów operacyjnych i interwencyjnych.

- Wszystkie zabiegi były wykonane u dzieci ze złożonymi wadami serca i problemami kardiologicznymi przez zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, a w trzech przypadkach również przy czynnym udziale kolegów z innych ośrodków. Wprowadziło to dodatkowy element edukacyjny, pozwalając pokazać pewne indywidualne dla poszczególnych operatorów zachowania zabiegowe, w tym również decyzje dotyczące preferencji sprzętowych – mówi dr  Adam Koleśnik z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

- Zgodnie z pierwotnym założeniem warsztaty, w ramach których przeprowadzono zabiegi były dedykowane tematom budzącym dyskusje w środowisku kardiologów i kardiochirurgów, dotyczących wybranych zabiegów interwencyjnych u noworodków, leczenia wrodzonych i pooperacyjnych patologii drogi odpływu prawej komory, zamykania różnych połączeń naczyniowych - mówi dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".Tradycyjnie poświęcono również czas aktualnym możliwościom obrazowania śródzabiegowego 3D, które poza prezentacją teoretyczną były wykorzystywane również w czasie transmitowanych zabiegów.

Klinika Kardiologii jest wiodącym w Polsce ośrodkiem diagnostyki i leczenia wad wrodzonych serca, zaburzeń rytmu serca oraz chorób mięśnia sercowego. Rocznie wykonywanych jest ponad 320 zabiegów interwencyjnych u dzieci z wadami serca, dodatkowo około 120 u pacjentów z patologiami pozakardiologicznymi (np.: wady unaczynienia centralnego układu nerwowego czy wątroby).

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL