fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skazanie na więzienie nie przesądza o wydaleniu cudzoziemca z Polski

Fotorzepa, Roman Bosiacki
Orzeczenie sądu o nałożeniu na obcokrajowca kary pozbawienia wolności jako kary zastępczej nie stanowi podstawy do wpisania go do rejestru osób, których pobyt w Polsce jest niepożądany.

Cudzoziemcy przebywający w Polsce mają obowiązek – tak samo jak obywatele Polski – przestrzegać obowiązujących w naszym kraju przepisów. W przypadku popełnienia czynu zabronionego konsekwencje dla nich mogą być jednak bardziej dotkliwe niż dla obywatela Polski. Oprócz skazania, mogą również zostać zobowiązani do wyjazdu z kraju wraz z tymczasowym zakazem wjazdu zarówno do Polski, jak i innych krajów obszaru Schengen.

Ma to miejsce w sytuacji, w której cudzoziemiec zostaje skazany na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności. Taka osoba zostaje wpisana do rejestru osób, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany, co jest przesłanką do jej wydalenia i orzeczenia zakazu wjazdu przez określony czas.

Tym samym nie dotyczy to osób skazanych na karę ograniczenia wolności. W świetle ustawy o cudzoziemcach taka osoba może nadal przebywać na terytorium Polski i nie ma podstaw do wpisania jej do rejestru osób niepożądanych.

Czytaj także:

W...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA