fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Koronawirus: zwolnienia nie odroczą wdrożenia PPK

AdobeStock
W 2020 r. pracodawcy z tzw. drugiej i trzeciej transzy muszą uruchomić pracowniczy plan kapitałowy. Zmniejszenie stanu zatrudnienia nie odroczy tego obowiązku.

Chodzi o pracodawców, którzy 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób w rozumieniu ustawy o PPK (przede wszystkim pracowników oraz obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców), a także tych, którzy 31 grudnia 2019 r. zatrudniali co najmniej 20 osób. Dla obu tych grup firm obowiązuje ten sam termin wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego – tj. zawarcie umów w ramach PPK w październiku i listopadzie 2020 r.

Redukcja etatów...

W obliczu epidemii i kryzysu na rynku pracy wielu pracodawców rozważa przeprowadzenie mniejszych lub większych zwolnień. Tego rodzaju procesy nie są najprzyjemniejsze, ale w wielu sytuacjach niezbędne do utrzymania płynności finansowej zakładu pracy.

W związku z faktem, że pracodawcy z tzw. drugiej i trzeciej transzy będą mieli obowiązek utworzenia PPK już w tym roku, wielu z nich zastanawia się, czy fakt, że stan zatrudnienia ulegnie zmniejszeniu (poniżej 50/20 osób), pozwoli im na przesunięcie obowiązku tworzenia PPK na I połowę 2021 r.

... bez znaczenia

Ustawa o PPK wprowadziła zasadę, że pracodawcy będą obejmowani PPK ze względu na liczbę zatrudnionych osób. Zgodnie z tą zasadą kolejni pracodawcy mieli być obejmowani PPK w czterech kohortach. Wielkość podmiotu zatrudniającego jest badana co sześć miesięcy i tylko jednego dnia. To oznacza, że firmy, które akurat tego jednego dnia zatrudniały więcej osób, mogą zostać objęte PPK wcześniej, niż planowały.

Według stanu prawnego na 14 kwietnia 2020 r., pracodawcy, którzy 31 grudnia 2019 r. zatrudniali co najmniej 20 osób, mają obowiązek tworzenia PPK od 1 lipca 2020 r. Termin ten – po nowelizacji wprowadzonej tzw. tarczą antykryzysową – obowiązuje również pracodawców, którzy zatrudniali co najmniej 50 osób na 30 czerwca 2019 r. Te firmy mogą zawierać umowy już teraz (w pierwszej połowie 2020 br.), ale dzięki nowelizacji mają na to więcej czasu. Ostateczny termin został dla nich zrównany z tym dla mniejszych podmiotów.

Jeśli po tej dacie, w związku z kryzysową sytuacją, pracodawca musiał zwolnić część pracowników, nie wpłynie to na obowiązek tworzenia PPK jeszcze w tym roku.

Zarówno w przypadku pracodawców z drugiej, jak i trzeciej transzy, termin zawarcia umowy:

- o zarządzanie PPK mija 27 października 2020 r.,

- o prowadzenie PPK mija 10 listopada 2020 r.

Definicja zatrudnionego

W rozumieniu przepisów ustawy o PPK przez osobę zatrudnioną należy rozumieć nie tylko pracowników, ale również np. obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców. To oznacza, że pracodawcy powinni bardzo uważnie dokonać obliczeń i – pamiętając, jaki był stan zatrudnienia na 30 czerwca czy 31 grudnia 2019 r. – określić, kiedy mają obowiązek wejścia do PPK. To ważna informacja. Nieterminowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK wiąże się bowiem dla pracodawcy z ryzykiem otrzymania kary grzywny w wysokości do 1,5 proc. budżetu wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy. W wielu przypadkach jest to bardzo wysoka kara.

Oskar Sobolewski, prawnik w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA