Oskar Sobolewski

PPK: czas na ostatnie grupy pracodawców

Firmy prywatne, które dotąd nie utworzyły pracowniczego planu kapitałowego, muszą zawrzeć umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Z tego obowiązku mogą się zwolnić mikroprzedsiębiorcy po spełnieniu kilku warunków.

PPK: Ostatni dzwonek na zawarcie umowy na czas nieoznaczony

Jednostki sektora finansów publicznych mają czas tylko do 31 grudnia 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, która będzie na czas nieokreślony.

Po PPK rząd zajmie się wprowadzeniem OIPE, „unijnego IKE”

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawiły się założenia do projektu ustawy o OIPE, ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. To nowa forma oszczędzania na emeryturę.

Ostatni dzwonek na wykorzystanie limitów IKE i IKZE w 2020

Niewiele osób chce mieć coś poza emeryturą z ZUS. Inni tylko do końca grudnia mogą jeszcze dokonywać transferów na trzeci filar emerytalny, by wykorzystać tegoroczne limity wpłat IKE i IKZE. Warto z nich skorzystać.

Czy aneks do umowy o zarządzanie PPK wymaga zgody pracowników

Pracodawca, który chce zmienić instytucję finansową zarządzającą PPK, powinien porozumieć się z reprezentacją osób zatrudnionych. Nie ma takiej konieczności przy wprowadzaniu zmian w zawartej już umowie o zarządzanie.

Pracownicze programy emerytalne: czas przeliczyć uczestników PPE

Pracodawcy, którzy prowadzą pracowniczy program emerytalny, muszą zweryfikować – według stanu na 1 lipca br. – czy nadal są zwolnieni z obowiązku prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego.

Koronawirus: zwolnienia nie odroczą wdrożenia PPK

W 2020 r. pracodawcy z tzw. drugiej i trzeciej transzy muszą uruchomić pracowniczy plan kapitałowy. Zmniejszenie stanu zatrudnienia nie odroczy tego obowiązku.

Zwrot jako gwarant prywatności środków PPK

Ustawa o PPK, odmiennie od ustawy o PPE, przewiduje możliwość wycofania całości środków w dowolnym momencie (przed ukończeniem przez uczestnika 60 roku życia) uczestnictwa w programie.

PPK: Mikołaj też oszczędzi na emeryturę

W firmie prowadzącej pracowniczy plan kapitałowy może powstać obowiązek dokonania wpłaty na program również za najętego Mikołaja. Mniejsze zakłady mogą stracić na trzymaniu Mikołaja w zatrudnieniu na 31 grudnia 2019 r.

PPK: wpłata powitalna i dopłaty roczne

Konta uczestników programu zostaną zasilone ze środków publicznych po spełnieniu ustawowych warunków. Dotyczą one okresu uczestnictwa i kwot wpłaconych do PPK.