fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef zakaże powrotu do domu po pracy i skoszaruje pracowników

Adobe Stock
W czasie epidemii przedsiębiorstwa, które są kluczowe dla zaspokojenia potrzeb życiowych ludności, mają prawo skoszarować swoich pracowników, tzn. wyznaczyć im miejsce do spędzania czasu wolnego od pracy.

Kodeks pracy zawiera szereg regulacji ochronnych z zakresu czasu pracy mających na celu zapewnienie pracownikowi odpoczynku oraz gwarantujących możliwość spędzenia go w domu z najbliższymi lub w inny wybrany przez pracownika sposób. Jednak epidemia Covid-19 zmieniła rzeczywistość i postawiła przed nami nowe wyzwania z tym związane. Odpowiedzią ustawodawcy jest ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842 ze zm.; dalej: specustawa).

Skoszarowanie pracowników

Art. 15x ust. 1 pkt 4 specustawy przewiduje możliwość skoszarowania pracowników na terenie zakładu pracy lub w innym wyznaczonym miejscu. Stanowi on, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo sta...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA