Marcin Stanecki

Okres próbny tylko jeden raz na to samo stanowisko

Umiejętności do wykonywania jednego rodzaju pracy pracodawca może sprawdzić tylko raz. A wskazany w umowie próbnej zamiar dalszego zatrudnienia nie jest dla pracodawcy wiążący.

Nie każde szkolenie pracownika musi sfinansować firma

Obowiązek zapewniania zatrudnionym szkoleń nie obejmuje szkolenia zawodowego ani szkolenia stanowiącego warunek uzyskania, utrzymania lub odnowienia przez pracownika kwalifikacji zawodowych.

Szef nie może zakazać podjęcia dodatkowej pracy

Tak przed, jak i po ostatniej nowelizacji kodeksu pracy, pracodawca może zabronić pracownikowi dodatkowej pracy, gdy ma ona służyć konkurencji. Teraz jednak zakaz stosowania tego zakazu wyraźnie wynika z przepisów.

Powrót do pracy zdalnej bez trybu odwołania

Pracodawca może wystąpić do pracownika z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej, jeśli uzgodniono ją w trakcie zatrudnienia. Gdy te ustalenia zapadły przy podpisywaniu umowy, konieczne jest porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające.

Kontrola trzeźwości: błędne odsunięcie od pracy nie pozbawi pensji

W razie niedopuszczenia pracownika do pracy wskutek błędnej oceny jego gotowości do pracy pracodawca będzie musiał mu wypłacić wynagrodzenie za okres nieświadczenia obowiązków.

Nie każdy zgłaszający naruszenia to sygnalista

Objęcie ochroną osoby ujawniającej naruszenie prawa będzie zależało od jej intencji, przekonania co do prawdziwości przedstawianych informacji i wykorzystania kanałów zgłoszenia.

Trzeźwość: kontrolę ad hoc trzeba przewidzieć

Jeżeli pracodawca nie wprowadzi do przepisów firmowych zapisów o możliwości przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli trzeźwości w uzasadnionych okolicznościach, będzie jej mógł dokonać tylko uprawniony organ.

Okazjonalna praca zdalna tylko na wniosek pracownika

Decyzja, czy skorzystać z możliwości wykonywania przez 24 dni w roku pracy z domu, będzie należała do osoby zatrudnionej. Pracodawca nie będzie mógł jej narzucić, ale też będzie mógł odmówić na nią zgody.

Sygnalista nie narusza obowiązku dbałości o dobro pracodawcy

Lojalność pracownika, który dowie się o nieprawidłowościach, przejawia się m.in. w tym, że w pierwszej kolejności zgłosi je wewnętrznie. Gdy działa w dobrej wierze, nie może mu grozić odwet.

Bez badania na obecność alkoholu przepadnie dniówka

Pracownik, którego pracodawca nie dopuścił do wykonywania obowiązków, podejrzewając, że jest nietrzeźwy, może żądać przeprowadzenia badania. Gdy nie zaneguje decyzji szefa, jego nieobecność będzie niepłatna.