fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku: Wynik badań lekarskich pracownika pokrzyżuje plany pracodawcy

123RF
Pracownika, który nie uzyska zaświadczenia o braku przeciwwskazań do choćby jednego z dotychczas wykonywanych obowiązków, szef nie może dopuścić do pracy. Ma wówczas dylemat, czy go zwolnić, czy znaleźć inny zakres zadań.

Osoby przyjmowane do pracy podlegają wstępnym badaniom lekarskim, które mają potwierdzić ich zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku. Brak przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy, zgodnie z art. 229 § 2 k.p., jest dodatkowo potwierdzany w okresowych badaniach lekarskich, których częstotliwość zależy od charakteru wykonywanej pracy.

Pracodawca ma obowiązek skierować podwładnego na badania lekarskie (które odbywają się na koszt zakładu i w godzinach pracy), a pracownik musi się im poddać. Odmowa wykonania badań profilaktycznych jest naruszeniem obowiązków pracowniczych, co może skutkować nałożeniem kary porządkowej, a nawet wypowiedzeniem umowy. Pracodawca ponosi z kolei odpowiedzialność za dopuszczenie zatrudnionej osoby do pracy bez aktualnych badań lekarskich.

Niepożądany scenariusz

Zwykle pracownicy przechodzą badania lekarskie bez problemów i uzyskują zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zdarza się jednak, że stan zdrowia podwładnego uniemożliwia mu przejście tych badań i otrzymanie zaświadczenia, a w konsekwencji pracodawca nie może dopuścić go do pracy.

Obowiązek przeniesienia

Dalsze postępowanie zależy w takiej sytuacji od przyczyny odmowy dopuszczenia do pracy przez lekarza orzecznika. Zgodnie z art. 230 i 231 k.p., jeżeli są nią objawy wskazujące na powstanie choroby zawodowej, albo gdy przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, pracodawca ma obowiązek – na podstawie orzeczenia lekarskiego – przenieść taką osobę do innej pracy. Gdy powoduje to obniżenie wynagrodzenia, przysługuje jej dodatek wyrównawczy przez okres do 6 miesięcy.

Z bardziej skomplikowaną sytuacją mamy do czynienia, gdy niezdolność do pracy powstała z innych przyczyn niż wskazane powyżej, np. z powodu urazu doznanego przez pracownika na skutek uprawiania sportu lub choroby niezwiązanej z pracą. Pracodawca nie ma obowiązku przenoszenia takiej osoby do innej pracy. Co więcej, ma prawo wypowiedzieć jej umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest uzasadnione nawet wtedy, gdy przeciwwskazanie lekarskie dotyczy wykonywania tylko jednego obowiązku należącego do zakresu czynności na zajmowanym stanowisku. Na tej podstawie umowę można rozwiązać m.in. z pracownikiem, który wykonuje swoje obowiązki zarówno na terenie zakładu pracy, jak i w czasie podróży służbowych, a któremu w związku ze stanem zdrowia lekarz orzecznik zakazał prowadzenia samochodu. Przez okres wypowiedzenia pracodawca nie ma prawa dopuścić zatrudnionego do pracy i za ten czas nie należy mu się wynagrodzenie.

Tylko z dobrej woli

Pracodawca, który nie chce definitywnie rozstać się z pracownikiem, może zdecydować się na powierzenie mu innego stanowiska. Jest to jednak wyłącznie jego dobra wola. W takim przypadku ma on obowiązek ponownie skierować podwładnego na badania lekarskie, które stwierdzą dopuszczalność do pracy na nowym stanowisku.

Do czasu odbycia tych badań i otrzymania stosownego zaświadczenia, pracownik nie może wykonywać żadnej pracy. Za ten czas nie otrzyma też wynagrodzenia, chyba że z własnej woli zdecyduje się wziąć w tym terminie urlop wypoczynkowy.

Karolina Nowak-Różycka radca prawny w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpraca@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA