Tag: BHP

Powiązane

Kadry

Jak zaksięgować odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Na przedsiębiorcy-pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeśli jednak dojdzie do wypadku kwotę przekazaną pracownikowi z tytułu utraty zdrowia trzeba odpowiednio ująć w księgach.

W badaniu profilaktycznym nie wolno zatajać chorób

Przedstawienie przez pracownika zaświadczenia, które nie oddaje rzeczywistego obrazu stanu jego zdrowia, może być kwalifikowane jako naruszenie obowiązków pracowniczych.

Za brak szkoleń BHP grozi nawet dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Jeśli pracownik nie weźmie udziału w obligatoryjnym, wyznaczonym przez pracodawcę szkoleniu BHP, to można to kwalifikować jako niewykonanie polecenia służbowego. Konsekwencje zależą od okoliczności i decyzji pracodawcy.

Wciąż można zatrudnić bez wstępnych badań lekarskich

Nadal obowiązują przepisy, które zwalniają pracodawcę z obowiązku kierowania nowego pracownika na profilaktyczne wstępne badania lekarskie. Te ułatwienia nie obejmują jednak wszystkich stanowisk.

Pracodawca odpowie za przemilczenie zagrożeń dla pracownika

Za brak pełnej informacji o ryzykach związanych z wykonywaną pracą zawodową pracodawca może ponieść odpowiedzialność zarówno wykroczeniową, jak i cywilnoprawną.

Zmiana reguł home office nie może czekać na koniec pandemii

Pracodawcy powinni zaplanować, jak dostosować się do nowych przepisów o pracy zdalnej. Po ich wejściu w życie praca wykonywana poza siedzibą firmy na obecnych zasadach nie będzie spełniać nowych wymogów pracy zdalnej, co może grozić karami.

Co z przepisami o nieszczepionych? Pracodawcy czekają, rząd się nie spieszy

Rząd nie spieszy się z przepisami, które pomogłyby pracodawcom oddzielić pracowników bez szczepionki od klientów.

Niewykonywanie badań kontrolnych przyczyną dyscyplinarki

Pracownik, który bez usprawiedliwienia nie poddaje się badaniom kontrolnym, uniemożliwia realizację świadczenia pracy. To jednoznacznie kwalifikowane jest jako występowanie przeciwko obowiązkowi o charakterze podstawowym i może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego.

Roszczenie o uznanie choroby zawodowej - wystarczy samo domniemanie

Aby uwzględnić roszczenie o uznanie choroby zawodowej wystarczy, co do zasady, że schorzenie jest wymienione w wykazie takich chorób, a praca była wykonywana w warunkach narażających na jej powstanie.

BHP: w upały pracownikom nie wystarczy woda z kranu

Dostarczenie pracownikom napojów w upalne dni robocze to ważny obowiązek pracodawcy. W jego interesie leży, by te napoje nie tylko gasiły pragnienie, ale też wzmacniały elektrolity w organizmie.