Tag: BHP

Powiązane

Kadry

Koniec epidemii to kolejne wyzwania dla działów HR

Jeśli stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie przedłużony po 30 września 2022 r., pracodawcy będą musieli wrócić do stosowania przedpandemicznych rozwiązań.

Zasady pracy na wysokościach w wirtualnej rzeczywistości – KGHM wdraża kolejne innowacyjne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa pracy

Szkolenie z zasad pracy na wysokościach w wirtualnej rzeczywistości – KGHM zakończył II etap innowacyjnego rozwiązania z zakresu zasad BHP w Hucie Miedzi Głogów. Pracownicy przechodzą treningi ucząc się reguł i procedur bezpieczeństwa przy pomocy gogli VR.

W walce z Covid firmy są zdane na siebie i kodeks pracy

Mimo wzrostu zakażeń koronawirusem, nie przywrócono wymogu noszenia maseczek w zakładach pracy. Pracodawcy mogą jednak wprowadzić własne nakazy i zakazy na podstawie obowiązujących przepisów.

Kilkugodzinna przerwa na wniosek pracownicy w ciąży

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić podanie o przejście na system przerywany czasu pracy, jeżeli składa go m.in. kobieta będąca w ciąży powikłanej. Przepisy nie przewidują tego w razie, gdy ciąża przebiega bez komplikacji.

Zakłucie pracownika medycznego to wypadek przy pracy

Szefowie podmiotów leczniczych często wszczynają postępowanie powypadkowe po ekspozycji zawodowej pracownika na materiał potencjalnie zakaźny dopiero wtedy, gdy dojdzie do poważnych następstw. To niezgodne z przepisami.

Zadaniowy nie znaczy nienormowany

Pracodawca może objąć niektórych pracowników zadaniowym czasem pracy. Ale także wobec tych osób obowiązują kodeksowe normy czasu pracy i obowiązek zapłaty za pracę nadliczbową.

Wypadki przy pracy to dla firmy koszty i strata wizerunku

Prawie 69 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2021 r. oznaczało 2 589 706 dni zwolnień lekarskich i 664 322 700 zł kosztów świadczeń. A to tylko część konsekwencji, z jakimi muszą mierzyć się pracodawcy.

Okulary dla pracowników bez PIT

Osoba zatrudniona, której pracodawca sfinansuje zakup okularów, uzyskuje przychód ze stosunku pracy. Jest on zwolniony z podatku tylko wtedy, gdy obowiązek zapewnienia szkieł korekcyjnych wynika z przepisów bhp.

Za opór w noszeniu maseczki możliwa kara porządkowa

Z obowiązku zakrywania nosa i ust w firmie może zwalniać zaświadczenie lekarskie lub certyfikat o zaszczepieniu przeciwko Covid. Nieuzasadniona odmowa noszenia maseczki to podstawa do ukarania.

Firmowe biurko nie pełni roli sejfu w banku

Co do zasady pracodawca nie odpowiada za rzeczy przechowywane w zakładzie pracy przez pracownika, jeśli nie pozostają one w żadnym związku z pracą. Szczególnie dotyczy to przedmiotów cennych.