Tag: BHP

Powiązane

Kadry

Badania okresowe wciąż są ważne

Termin na nadrobienie zaległej wizyty u lekarza medycyny pracy czy przejście nieodbytego szkolenia bhp nie zaczął biec po odwołaniu stanu epidemii.

Nowe uprawnienia dla pracodawców. Koniec alkoholu i narkotyków w pracy

Przyjęta we wtorek nowelizacja kodeksu pracy przewiduje możliwość prowadzenia prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników i osób zatrudnionych na kontraktach. Obejmą nie tylko alkohol, ale także narkotyki.

Koniec alkoholu i narkotyków w czasie pracy, także zdalnej

Już niedługo w życie wejdą rewolucyjne zmiany dla 2 mln firm i 16 mln zatrudnionych.

Koniec stanu epidemii a prawo pracy

W okresie obowiązującego od 16 maja 2022 r. stanu zagrożenia epidemicznego wciąż obowiązują rozwiązania wprowadzone przepisami specustawy covidowej. Będą ułatwiać życie pracodawcom do czasu jego odwołania.

Wypadki przy pracy: potrzebne bodźce dla małych i średnich firm

Obecny system przeciwdziałania wypadkom przy pracy sprawdza się tylko w firmach zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników – alarmuje Inspekcja Pracy.

Istniejąca choroba nie wyklucza uznania wypadku przy pracy

Przyczyna zewnętrzna zdarzenia może współwystępować z przyczyną wewnętrzną, czyli istniejącą w organizmie poszkodowanego. Związek przyczynowy między rodzajem wykonywanej pracy oraz warunkami jej świadczenia a wystąpieniem urazu lub śmierci pracownika powinien ocenić biegły sądowy.

Behapowiec odpowie karnie za swoje zaniedbania

Gdy pracownik odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania zasad bhp w zakładzie pracy zaniecha takiej kontroli lub przeprowadzi ją wadliwie, staje się sprawcą czynu zabronionego.

Nakaz noszenia maseczki w firmie może zostać aktualny

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej w miejscu pracy został zniesiony od 28 marca. Pracodawca może jednak narzucić pewne ograniczenia wewnętrznymi przepisami, jeśli uzna to za zasadne.

Praca biurowa nie taka zdrowa

Przy pracy z komputerem dominuje wysiłek statyczny, przez co pracownik jest narażony na wiele schorzeń. Brak zapewnienia odpowiednich warunków do pracy może zakończyć się m.in. powstaniem choroby zawodowej.