Karolina Nowak-Różycka

Akta osobowe: kwestionariusze nie dla wszystkich

Do prawidłowego prowadzenia akt osobowych wystarczy obecnie złożenie do akt osobowych np. życiorysu otrzymanego od kandydata, kopii dyplomów ukończenia szkoły czy umowy o pracę. Kwestionariusz pracownika nie jest już konieczny, ale bywa przydatny.

Starania o pracę świadczą o zgodzie na wykorzystanie danych

Wbrew dominującej na rynku praktyce, zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych podanych w jego życiorysie nie zawsze jest konieczna. Wystarczy aplikowanie na dane stanowisko.

Dla kogo 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

1 stycznia 2018 r. weszła w życie niekorzystna zmiana przepisów dotycząca 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Od tej daty preferencyjną stawkę mogą stosować wyłącznie przedstawiciele określonych zawodów.

Zdolność do wykonywania pracy na danym stanowisku: Wynik badań lekarskich pracownika pokrzyżuje plany pracodawcy

Pracownika, który nie uzyska zaświadczenia o braku przeciwwskazań do choćby jednego z dotychczas wykonywanych obowiązków, szef nie może dopuścić do pracy. Ma wówczas dylemat, czy go zwolnić, czy znaleźć inny zakres zadań.

Przejęcie praw autorskich od zleceniobiorcy

Nie wystarczy przyjąć utworu stworzonego przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej, aby nabyć do niego prawa autorskie. To szczególnie ważne w spółkach, których działalność opiera się na twórczości, np. w agencjach reklamowych czy firmach IT.

Przeświadczenie o trwaniu zakazu konkurencji bywa złudne

Pracodawcę, który w ramach przekształceń w firmie przejął pracowników, nie wiążą zawarte z nimi umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Dotyczy to też osób, które już rozstały się z firmą i tylko lojalka nie pozwalała im na współpracę z konkurencją.

Zaległy urlop musi się zacząć przed końcem trzeciego kwartału

Pozostał niecały tydzień na rozpoczęcie urlopów wypoczynkowych należnych za 2015 rok. Termin, od którego pracodawca powinien udzielić zaległych dni wolnych, musi przypadać najpóźniej 30 września.

Umowy na zastępstwo trzeba uzupełniać

Do umów na zastępstwo zawartych przed 22 lutego br. należy stosować obecne przepisy dotyczące umów terminowych. Oznacza to, że najpóźniej 22 maja br. strony muszą uzupełnić ją o przyczynę zawarcia, a odmowa pracownika może skutkować nawet zakończeniem współpracy.

Zmiany w zatrudnianiu na czas określony - obowiązki pracodawcy

22 lutego 2016 r. weszły w życie istotne zmiany przepisów dotyczących umów o pracę na czas określony. Dotyczą one nie tylko umów zawieranych po tej dacie, ale również tych zawartych wcześniej. Wiąże się to z określonymi obowiązkami dla pracodawców.

Utrudniony transfer danych osobowych do USA

Przesyłanie danych osobowych pracowników do spółek, które mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych, było dotychczas dopuszczalne na podstawie tzw. programu Safe Harbour. W październiku br. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał przełomowy wyrok delegalizujący transfer danych na tej podstawie.